DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Мисия » Описания на Срещите на Васула » 2001 Reports »

2001 Reports
 
 
Мексико Сити, Мексико
4-6 декември 2001
 
 
Bangladesh
November 6, 2001
 
 
Sri Lanka and India
October 26-28, 2001
 
 
Крит, Гърция
7 -9 септември 2001
 
 
Holy Land
April 19-23, 2001
 
 
Australia
March 2-6, 2001
 
 
Bangladesh
February 18-20, 2001
 
 
Swaziland, Africa
February 2-4, 2001
 
 
South Africa
January 29, 2001
 
 
Malawi, Africa
January 24-28, 2001
 
 
Athens, Greece
January 4-7, 2001

Описания на Срещите на Васула
Подробни описания на някои проведени срещи на Васула
 

Евангелизация
Ехото на Ехото ... Срещи за свидетелство и покана от Иисус за евангелизиране
 

Срещи на Васула по Целия Свят
Списък на Всички Минали Срещи
 

Фондация
Какво представлява Фондацията на Истинския в Бога Живот, с каква цел беше създадена, мисията, която й е поверена и по-важни занимания.
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message