DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Мисия » Описания на Срещите на Васула » 1998 Reports »

1998 Reports
 
 
Venezuela
December 16-18, 1998
 
 
USA and Canda (Part II)
November 15-22, 1998
 
 
USA and Canada
October 23 - November 1, 1998
 
 
Germany
July 25-27, 1998
 
 
Holy Land Pilgrimage, May 1998
A gathering of True Life in God volunteers and supporters held in Jerusalem was followed by a pilgrimage around the Holy Land.
 
 
Australia
March 9-16, 1998
 
 
Papua New Guinea
March 7-8, 1998
 
 
Thailand
March 3-5, 1998
 
 
Thailand, A Testimony by Edgar Dante
March 3-5, 1998
 
 
Thailand, A Testimony by Lilita Pacudan
March 3-5, 1998
 
 
Bangladesh, Philippines, and India.
(compiled from accounts by Vassula, Erwin Schlacher and Fr. X)

January 6-15, 1998
 
 
Bangladesh, Philippines, and India.
Part II

January 16-20, 1998
 
 
Bangladesh, Philippines, and India.
Part III

January 21-27, 1998
 
 
Bangladesh, Philippines, and India.
Part IV

January 28-31, 1998
 
 
Vasco da Gama, Goa, India
January 27, 1998

Описания на Срещите на Васула
Подробни описания на някои проведени срещи на Васула
 

Евангелизация
Ехото на Ехото ... Срещи за свидетелство и покана от Иисус за евангелизиране
 

Срещи на Васула по Целия Свят
Списък на Всички Минали Срещи
 

Фондация
Какво представлява Фондацията на Истинския в Бога Живот, с каква цел беше създадена, мисията, която й е поверена и по-важни занимания.
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Трънът
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message