DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Мисия » Описания на Срещите на Васула » 2005 Описания » The Asia Report Part IIa - India »

PAGES:  
PAGES:  

 

 
Мисия
Описания на Срещите на Васула
    2009 Описания
    2008 Описания
    2007 Описания
    Съвместно честване на Светия Великден
    2006 Описания
    2005 Описания
        South Africa
        Portugal
        Описание на Мисията в Азия V част - Сингапур
        Описание на Мисията в Азия Част IVб - Филипините Продължение
        Описание на Мисията в Азия Част IVа - Филипините
        The Asia Report Part III - Thailand
        The Asia Report Part IIb - Bangladesh
        The Asia Report Part IIa - India
        The Asian Report Part I - Japan and Hong Kong
        Scotland
        England
        Dublin, Ireland
        Catania, Italy
        Vassula's Trip to the Holy Land
        Йордания, Сирия и Ливан
        Kurseong-Darjeeling, India
    2004 Reports
    2003 Reports
    2002 Reports
    2001 Reports
    2000 Reports
    2010 Описания
    1999 Reports
    1998 Reports
    1997 Reports
    1996 Reports
    
Евангелизация
Срещи на Васула по Целия Свят
Фондация

Описания на Срещите на Васула
Подробни описания на някои проведени срещи на Васула
 

Евангелизация
Ехото на Ехото ... Срещи за свидетелство и покана от Иисус за евангелизиране
 

Срещи на Васула по Целия Свят
Списък на Всички Минали Срещи
 

Фондация
Какво представлява Фондацията на Истинския в Бога Живот, с каква цел беше създадена, мисията, която й е поверена и по-важни занимания.
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Аз, Твоят Бог, Живеех В Пустошта Ти
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Бъди Глашатай И Апостол На Тринитарното Ни Божество
 
 
 Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message