DHTML Menu By Milonic JavaScript

Български » Мисия » Описания на Срещите на Васула » 2005 Описания » Описание на Мисията в Азия V част - Сингапур »

Описание на Мисията в Азия V част - Сингапур

Експлозия на Божествени Благодати!

28 ноември - 5 декември 2005

С пристигането ни в Сингапур стигнахме до последния етап от мисията на Васула в Азия, която продължи пет седмици. Проведоха се общо шестнадесет срещи в Япония, Хонг Конг, Индия, Тайланд и Филипините, и две посещения в Бангладеш и Филипините на Бет Мириам. След всичко това, успехът на Азиатската мисия на Васула беше очевиден от реакцията и насърчението, което получи от клира и народа във всяка посетена страна. Безупречната организация и съдействие на Асоциациите на Истинския в Бога Живот са потвърждение за особената благодат от Светия Дух дадена на Васула за нейната мисия.

TLIG organizers Tisha Starling and Vincent Lee with Vassula
Организаторите на ИВБЖ Тиша Старлинг и Винсент Ли с Васула 

Васула беше приветствана от Асоциацията на ИВБЖ в Сингапур, за трети път в този малък остров в Югоизточна Азия, разположен между Малайзия и Индонезия. През последните 50 години, Сингапур се превърна в една от най-големите развиващи се страни в света, като пристанището й e едно от най-натоварените в района. Многорасовото население от 4,5 милиона души се състои от Китайци, Малайзийци и Индийци, между другото. Азиатските езици, на които се говори са разнообразни, както са и начините на преклонение разпръснати около града: Будистки, Мюсюлмански, Таоистки, и Индуски храмове, Католически, Православни и други Християнски църкви. Асоциацията на ИВБЖ в Сингапур ce състои от Християни от различни деноминации и етнически произход, и работят заедно за Християнското единство.

1-ви декември, Среща за Молитва в Американския Клуб в Сингапур 

Singing praise songs to the Lord, as the Charismatic Youth Band played on  
Джери Кеслер от Асоциацията на ИВБЖ представя Васула 
  On stage in front of 400,000  

 

 

Организаторите на ИВБЖ изпратиха покани за срещата за молитва, където Васула беше гостенка говорителка. Целта на срещата беше Васула да обясни значението на посланията на ИВБЖ, чрез които Бог се разкрива и говори на всяка душа, правейки я да признае своя Създател. Богатството и изобилието на учението в посланията на ИВБЖ преобразяват душата, която е възможно да е близо до смъртта и мрака, и я водят обратно към живота и светлината на Обичта на Бога. В посланията самият Бог учи и предава дълбокозначимите богословски учения, като тези на Отците на Църквата. Васула подчерта значението и силата на молитвата идваща от сърцето, и непрестанната молитва, където душата копнее за Бога и жадува за Него всеки миг в деня.

Първоначалната цел на една група за молитва на ИВБЖ е да напредва духовно, четейки посланията и да се моли за Християнското единство в зависимост от желанието на Господа. Господ иска от нас просто да обединим датите на Великден, което ще позволи на Католиците, Православните и Протестантите да празнуват горещо и съвместно Разпятието и Възкресението Му. Когато тази стъпка се осъществи, Господ обеща да изпрати Светия Си Дух с пълна сила и да поведе Своята Църква към единството. Иисус казва в посланията:

"трябва ли, братю, да понеса още една година болката, която понасям години наред? или този път ще Ме отмориш? трябва ли още една година да пия Чашата на вашето разделение? или ще отмориш Тялото Ми и ще обединиш от обич към Мен Празника на Великденобединявайки датата на Великден, ще облекчиш болката Ми, братю, и ще се възрадваш в Мен и Аз в теб; и ще възстановя зрението на мнозина; heart 14 октомври 1991

Така, това беше една възможност да се съберат мнозина и да се помолят за единството, използвайки молитвеника на ИВБЖ. Молитвеникът е универсален, съдържа Католически и Православни молитви, някои Протестантски химна, и много молитви от Посланията. Васула отбеляза спешната нужда от молитви за единството в нашето време, насърчавайки ни да се отзовем на призива на Светия Дух за единство. Васула каза: “През този период на благодат и милосърдие, поставете децата си в групи за молитва.” В една група за молитва, където участват деца, статуята на Богородицата капе елей, което показва колко щастлива е Богородицата ни за това участие на децата, защото те се молят от сърце. При друга група за молитва на ИВБЖ в Австралия, по време на една среща за молитва статуята на Свещеното Сърце изливаше сълзи на кръв, което показва, че предстои нещо да се случи, затова са необходими горещи молитви. Молете се да дойде единството, така че Господ да изпълни Своето обещание и да сложи край на войните, природните бедствия и на нещастията. В едно Свое послание Господ казва:

"ако църквите са в състояние да превъзмогнат отрицателните препятствия, които им пречат да се обединят, препятствия, които според Писанията са против осъществяването на единството във вяра, обич и взаимно почитание, ще остана верен на обещанието Си да предоставя период на мир в целия свят; този мир ще привлече всяко същество в Мистичното Ми Тяло, изпълнявайки Словата Ми дадени на всички вас в молитвата Ми към Бога Отец, когато умолявах:

“да бъдат едно в Нас, както Ти, Отче, си в Мен и Аз в Теб, за да повярва светът, че Ти беше, който Ме изпрати;” (Йн 17:21)тази гореща молба произнесена от божествените Ми Устни продължава още да отеква всяка секунда от небето; напевните Ми Слова означаваха, че цялото сътворение трябва да бъде склонено към духовно единство, а не единство вследствие на подписан договор; за да се изпълнят Словата Ми, църквите трябва първо да потърсят смирение и обич, благодати, които могат да бъдат придобити посредством Светия Дух и с голямо покаяние;10 декември 2001

Асоциацията на ИВБЖ в Сингапур предостави печатни материали на ИВБЖ и се отзовава на искането на хората да участват в групите за молитва.

Посещение при Брат Майкъл Броутън

Vassula visits Bro. Michael  
Васула посещава Брат Майкъл

Васула посети брат Майкъл Броутън, ръководител на Фондацията “Св. Йосиф”, който я беше поканил да говори в училищния параклис по време на предишното й посещение. Брат Майкъл участва официално в икуменическите и междурелигийни дейности в Сингапур, и с удоволствие изслуша Васула за срещата й с Кардинал Ратцингер (настоящ Папа Бенедикт ХVI), в неговия офис през ноември 2004. Васула разказа, че Н.П. Префект на Конгрегацията за Вярата, Кардинал Ратцингер, я беше приел с радост, и тя беше благодарна за възможността да му благодари лично за работата му по изясняването на въпросите свързани с писанията на ИВБЖ и нейната мисия. Брат Майкъл получи брошурата “Уточнения на Конгрегацията за Вярата (КДВ)” и изрази радостта си за напредъка на мисията на Васула. Зарадва се също така за успешното икуменическо поклонение на ИВБЖ проведено в Ливан-Сирия-Йордания през май 2005, и се впечатли от снимките с Католическите, Православните и Англиканските Епископи и свещеници, които всички заедно около една Свята Трапеза отслужваха Светата Литургия с присъствието на 280 поклонници от 40 страни и различни деноминации.

3  декември, Среща в Залата на RELC International Hotel

Singing praise songs to the Lord, as the Charismatic Youth Band played on  
Преди Срещата, пред щанда с книгите на ИВБЖ

Аудиторията на това изказване, близо 100 души, не знаеше за Васула нито за посланията. Затова, Розелин представи целта и обхватана Истинския в Бога Живот и мисията на Васула за единството. Основните точки от изказването на Васула бяха съсредоточени върху отстъпничеството, пророчествата, задушевността с Бога, покаянието и единството. Васула каза:

"Досега не бях се спирала на Пророчествата, обикновено говоря за задушевността с Бога и покаянието. Но Светият Дух ме подтиква и ме вдъхновява да говоря за пророчествата и предупрежденията, и за това какво ще последва. В книгите ще намерите пророчеството за двете кули, дадено десет години преди това. Цунамито също се споменава три пъти в посланията, първо през 1987 г., после няколко години след това, и отново, защото времето наближаваше. Господ каза:

[11 септември 1991]

земята ще се разтрепери и ще се разтърси - и всяко зло построено в Кули ще се сгромоляса в куп развалини и ще бъде заровено в прахта на греха! отгоре, Небесата ще се разтърсят и основите на земята ще се разклатят! молете се Ръката на Отеца да не се стовари през зимата;

островите, моретата и континентите ще бъдат посетени от Мен ненадейно с гръм и Пламък; 

 

чуйте внимателно последните Ми предупредителни думи, чуйте сега, докато е още време; четете Посланията Ни и престанете да пренебрегвате и да оглушавате, когато Небето говори, снижете гласовете си и ще чуете Нашите;

 

размисляйте два пъти, преди да съдите; размисляйте повече от два пъти, преди да осъдите Делата на Светия Дух; няма да пожаля никого от онези, които осмиват Светия Дух и безсрамно Го хулят; Справедливостта ще го захвърли в подземния свят;

 

вдигнете всички лицата си и търсете Висините, за да съзерцаете Святото Ми Лице! вдигнете очите си към Небето и няма да загинете;

 

покайте се! и искайте от Отеца да се смекчи; скоро, много скоро вече, Небесата ще се отворят и ще ви покажа Съдията;

Jesus symbol

Васула ни каза, че няколко години преди събитието с кулите в Ню Йорк, гледаше документален филм по телевиязиятa за Манхатън, и в същия момент имаше видениe: пред очите си видя сградите да се срутват, и тя извика силно пред другите, намиращи се с нея, “... това няма вече да съществува”.

Трябва да се решим за Бога и да се вслушаме в призива Му и да чуем Посланието идващо от Небето. Писанията казват, че трябва да обичаме Бога, да обичаме своя ближен, да Му служим и да бъдем добри. Когато Васула реши с цялото си сърце да живее за Бога и да Му служи, Иисус й беше казал:

"Служи Ми сред нечестивите, сред онези, които Ме осмиват, сред онези, които разкъсват Сърцето Ми. Служи Ми сред онези, които Ме бичуват, които Ме осъждат. Служи Ми сред онези, които Ме разпъват повторно и плюят върху Ми." (24 май 1987)

Васула продължи: “Светът е станал по-лош, и това е така, защото хората прославят себе си вместо да прославят Бога. Сатаната мами отново света с първата лъжа, с която беше измамил Ева: “Нямате нужда от Бога, можете вие да сте богове”, и днес използва същия трик в света. Създава свои правила, свои закони. Бог ни е дал заповедите, и светът ги пренебрегва. Например, абортите. Смъртта на невинните! Колко аборти! В посланията се казва, че абортът е угоден на Сатаната, защото е човешка жертва и всяка човешка жертва го радва. Сатаната днес бива прославян с човешката жертва, и придобива сила от невинната човешка кръв. Продължете да доставяте задоволство на Сатаната, узаконявайки аборта. Архангел Михаил казва, че това е най-голямата жертва, която може да бъде направена за Сатаната. Затова, на коя страна сте?"

“И все пак, Бог прощава на тези, които са извършили подобни грехове, иска само да се покаете. Поискайте от Богa благодатта да ви покаже греховете ви и да се покаете. Той е милостив. Прощавайте, колкото повече прощавате, толкова повече ни прощава Бог. Отецът ще ни прости, ако простим, и така ще се увеличим в благодатта и обичта на Бога. Иисус казва в Писанията: “Който прощава малко, малко обича” ... "прощават й се многото грехове, задето много обикна; а комуто малко се прощава, той малко обича" (Лк. 7:47) Хората, които не обичат, които са злопаметни, и завистливи, не им е простено. Трябва да простят на другите, така че Бог да им прости, както в молитвата на Отеца ни: “и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на длъжниците си; (Мт. 6:12) В съдния ден ще бъдем съдени според мярката на обичта, която имахме тук на земята. За да получим дара на обичта, нуждаем се от покаянието, което изпразва душата ни от всичките ни грехове и позволява на Светия Дух, който е ослепителен, чиста светлина, да ни изпълни със Своята Обич.”

Receiving the Holy Spirit  
Приемайки Светия Дух

Васула приключи срещата с молитва за лечение. Забелязах, че някои хора останаха изумени от изключителното слово на Васула за прошката и покаянието. Други със сигурност бяха се развълнували от пророчествата и предупрежденията, но се изпълниха с надежда за Божията Обич и Милосърдие. Проумявайки, че молитвата и изправлението могат да променят света, мнозинапожелаха да прочетат книгите и да узнаят повече неща, за да участват в групите за молитва на ИВБЖ.

 

Singing praise songs to the Lord, as the Charismatic Youth Band played on  
Васула с организаторите на ИВБЖ Винсент, Фелисия и Моника 
Singing praise songs to the Lord, as the Charismatic Youth Band played on  
Асоциацията на ИВБЖ в Сингапур

С тази среща Васула завърши своята петседмична мисия. Преди заминаването си, срещна една жена, която страдаше от рак и търсеше лечение. Васула й обясни, че тези послания са от Бога и че има по-голяма възможност за лечение, прочитайки книгите. Бог не обича хладните сърца. Човек или вярва или не вярва. Ако една душа счита, че тези послания идват от Бога, и продължава да е безразлична, Бог ще й причини болка и “ще я излюби от устата си” (Откр. 3:15-17) Васула много меко я попита дали вярва, че посланията на Истинския в Бога Живот идват от Бога, и че Бог говори в посланията, и жената отговори положително. Повечето болести произхождат от дявола, беше казал един екзорсист на Васула, така, тя посъветва жената да направи една добра изповед, която от само себе си е екзорсизъм. Васула се помоли за жената, която беше много развълнувана, заедно с признателната двойка, която я придружаваше.

Тук приключва тази прекрасна обиколка на седемте Азиатски страни, които сега са “покрити” с Благодатта на Светия Дух. Васула направи изключително, чудесно дело за Господа. Семената на Обичта Му бяха посадени и ни изпрати по домовете ни, но с един дар за всички читатели на ИВБЖ, организатори, групи за молитва, и за всички онези, които работят за единството. Близо две седмици преди това, Васула ни беше описала едно видение, което току-що беше получила:

"Видях себе си в градина пред една стълба, която водеше надолу към желязна решетъчна врата. Погледнах надолу и видях Светия Отец с връзка ключове в ръката си да се опитва да отключи вратата. Беше придружен от група клирици дошли да обсъдят за единството. Имаше атмосфера на смут и разочарование от факта, че нито един от ключовете не съответстваше на ключалката... Внезапно, желязната врата се превърна в стъклена, и ги гледах как се опитват да отрежат един кръг около ключалката. Слязох спокойно по стъпалата и с главата и с очите си приковани надолу, извадих един ключ, поставих го в ключалката  и след това отворих вратата, за да оставя Светия Отец (тоест Папата) и придружаващите го да влезнат, а очите ми продължавахда гледат надолу."

Нека Господ да бъде възхваляван и прославян в нашата работа. Благодарим Му за Васула и за Истинския в Бога Живот, и за всички възможности, които ни дава да Му служим, и за всички скрити харизми, които Светият Дух предоставя на света този изблик на Божествени Благодати!

Сесилия Б. Луц

 
Мисия
Описания на Срещите на Васула
    2009 Описания
    2008 Описания
    2007 Описания
    Съвместно честване на Светия Великден
    2006 Описания
    2005 Описания
        South Africa
        Portugal
        Описание на Мисията в Азия V част - Сингапур
        Описание на Мисията в Азия Част IVб - Филипините Продължение
        Описание на Мисията в Азия Част IVа - Филипините
        The Asia Report Part III - Thailand
        The Asia Report Part IIb - Bangladesh
        The Asia Report Part IIa - India
        The Asian Report Part I - Japan and Hong Kong
        Scotland
        England
        Dublin, Ireland
        Catania, Italy
        Vassula's Trip to the Holy Land
        Йордания, Сирия и Ливан
        Kurseong-Darjeeling, India
    2004 Reports
    2003 Reports
    2002 Reports
    2001 Reports
    2000 Reports
    2010 Описания
    1999 Reports
    1998 Reports
    1997 Reports
    1996 Reports
    
Евангелизация
Срещи на Васула по Целия Свят
Фондация

Описания на Срещите на Васула
Подробни описания на някои проведени срещи на Васула
 

Евангелизация
Ехото на Ехото ... Срещи за свидетелство и покана от Иисус за евангелизиране
 

Срещи на Васула по Целия Свят
Списък на Всички Минали Срещи
 

Фондация
Какво представлява Фондацията на Истинския в Бога Живот, с каква цел беше създадена, мисията, която й е поверена и по-важни занимания.
 

 
 
ПОСЛАНИЕ ЗА ДЕНЯ:

Kогато произнасяш Словото Ми, говори без страх
 
ПРЕДИШНА ПРОГРАМА:

Бог-Е-С-Теб
 
 
 



Бързо Търсене

© Васула Васула Риден 1986 Всички Права Запазени
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message