DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Spiritualitet » Pilgrimsresor & retreater » Holy Land Pilgrimage 2000 »

Holy Land Pilgrimage 2000
A Divine Bridal Call for Reconciliation and Unity
March 14th - 26th 2000
 
 
A Personal Experience of our Holy Land Pilgrimage in 2000
by Vassula
 
 
Vassula's Welcome Address
Vassula addresses the participants of the 2nd Ecumenical TLIG Pilgrimage to the Holy Land in March 2000
 
 
Korsets upphöjdhet
av Vassula
 
 
Let us be One in the Divine Trinity
by Vassula
 
 
We are called to become gods by participation
by Vassula
 
 
Ta upp skäran och skörda
by Vassula
 
 
The Trinity
by Fr. Rene Laurentin (Roman Catholic)
 
 
Unity and Reconciliation
by Fr. Vasile Axinia (Orthodox)
 
 
The Announcement of the Kingdom
by Fr. Francisco Eloy (Syrian Orthodox)
 
 
A Prayer for Unity
by Mons. Paolo Maria Hnilica S.J., Bishop of Rusado (Roman Catholic)
 
 
The Necessity of Unity
by Archbishop Milingo (Roman Catholic)
 
 
The Third Epoch
by Archimandrite Eugene Nicolau (Greek Orthodox)
 
 
Be One in the Divine Trinity
by Fr. Stephen Raphael (Roman Catholic)
 
 
Reconciliation: the Trinitarian Approach
by Father Vladimir Zielinski (Russian Orthodox)
 
 
Passion for Unity
by Fr. Teofilo Cristobal (Roman Catholic)

Böner
Urval från budskapen
 

Föredrag
Några utvalda tal av Vassula m.fl, i kronologisk ordning.
 

Brev
Vassula skriver om olika ämnen.
 

Artiklar
Artiklar av en rad olika författare i blandade ämnen.
 

Mirakler
En samling av bevittnade mirakler relaterade till Vassula och Sant Liv i Gud.
 

Reflektioner kring budskapen
Regelbundna meditationer, reflektioner och kommentarer till utvalda budskap.
 

Bönegrupper
Sant Liv i Gud bönegrupper och föreningar
 

Pilgrimsresor & retreater
Kommande och tidigare pilgrimsresor och retreater med Sant Liv i Gud
 

Profetism
Artiklar och budskap relaterade till profetism
 

Lidandet
Vassula erfar Jesu lidande.
 

 
 
DAGENS BUDSKAP:

Gå in i din Herres glädje!
 
FÖREGÅENDE BUDSKAP:

Den stora Återkomsten - den Nya Pingsten
 
 
 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message