DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Lyft Mitt Kors

29 maj 1987

(Jag kände plötsligt Hans Kors på mig, jag trodde aldrig att jag skulle klara det.)

lyft! lyft Mitt Kors! kämpa med Mig! tillsammans ... tillsammans ... Jag älskar dig, lyft Mitt Kors! Jag måste vila i dig nu;

(Senare: inför mötet med den katolska karismatiska gruppen.)

vill du föda Mina lamm? håll Min Hand, Jag skall leda dig och vaka över dig;

(Den kvällen kände jag åter doften av rökelse.)

tvivla aldrig på Min Närvaro;

(Jag bad Jesus öppna ögonen på en ung man som omgavs av onda andar, han vägrade att erkänna Gud. Det var ett fall som jag fick kännedom om när jag träffade den karismatiska gruppen.)

fyll Mig med glädje och kalla på Mig för allt du vill; Vassula, påminn Honom om Hans Broder; Jag är hans Broder som älskar honom, som bryr sig om honom; påminn honom om Min existens; Jag älskar honom omåttligt; Jag dog för honom; vill du göra detta för Mig, mitt barn? tro på Min Återlösande Kärlek;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message