DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Älska Mig i fullständig tystnad

31 maj 1987

(Söndag.)

Vassula, kom och ta emot Mig,1 Jag kommer att vara där, gör Mig glad, kom och möt Mig! säg att du är Min, låt Mig höra det!

Jag är Din, Jesus, och jag älskar Dig.

i åratal, Vassula, väntade Jag på de orden! älska Mig nu när du är Min;

Lär mig att älska Dig så som Du vill.

lita på Mig, det skall Jag;

(Senare)

(Det förvånar mig ännu hur min hand rör sig...)

Vet Du det, Jesus?

Jag vet, men är Jag inte Allsmäktig? Vassula var fridfull, var lugn, var rofylld, som Jag är;

(Jag blev avbruten två gånger medan jag skrev, av att min son kom in, smällde i dörren osv. Jag kände mig irriterad! Alltför mycket oväsen.)

älska Mig, svara Mig!

Jag älskar Dig, jag älskar Dig, Herre!

ersätt Mig aldrig; sätt Mig först, vänd dig till Mig först, och bli kvar inför Mig för evigt; var som en spegel, en spegling av Mig Själv, sök aldrig någon annan än Mig, sök aldrig de gamla vanorna från ditt tidigare liv; Jag är Helig och Herre, Jag och du är ett nu och Jag tänker behålla dig för Mig Själv i evighet; ödmjuka dig, lär av Mig, längta bara efter Mig; andas för Mig; vik inte av till vänster eller höger nu, fortsätt rakt fram, älskade, tillåt Mig att använda dig, håll fast vid Mig, hänför Mig med dina enkla ord, enkelhet bedårar Mig, säg dina ord till Mig, låt Mig höra dem igen, säg Mig “Jag älskar dig Jesus, du är min glädje, min andning, min vila, min syn, mitt leende,“

dotter, om du fick tid att tänka och meditera, skulle du behaga Mig ännu mer; från och med nu skall du söka Mig i tystnad, älska Mig i fullständig tystnad, be i tystnad, stig in i Min Andliga Värld i tystnad;2 återgälda Mig nu, Jag älskar dig; ära Mig genom att ge dig själv till Mig, misshaga Mig inte, var Min, älskade, tala!

Hur då i tystnad, Herre?

i tystnad medan du ser på Mig, Jag vill att du skall vara stilla, utan något som stör dig, sök Mig i tystnad;

Utan några som helst störningar.

inga alls; sök stillheten;

Jesus, hur skulle jag kunna finna denna stillhet i en familj, det är nästan omöjligt!

Jag skall skänka dig den; Jag känner medlidande med dig, Vassula! Min spillra, Min myrra, Min älskade, vad skulle Jag inte göra för dig! Mitt Hjärta fylls av medlidande över din fattigdom, och dina felsteg; Jag Herren skall hjälpa dig – känn dig aldrig övergiven eller oälskad;

vet du hur Jag kände det den gången då du kände dig så oälskad?

Var då?

i Min Kyrka; 3

nej, Herre.

Jag kände Mig korsfäst om igen, slagen, gisslad, bespottad, fastnaglad igen; Vassula, vad Jag älskar dig! hjälp Mig att återuppliva Min Kyrka; hjälp Mig genom att låta Mig använda dig; mod, dotter, mod;

Jesus, inte visste jag att allt detta skulle såra Dig, jag menar min känsla av att vara oälskad!

nej, du visste ju inte heller att Jag aldrig avvisar någon som kommer till Mig; Jag är Kärlek och Kärleken är för alla, oavsett hur onda ni kan vara;


1 En kallelse till den Heliga Kommunionen.
2 Den ständiga bönen.
3 Efter att man sagt mig att Jesus faktiskt avvisar människor och Han kan stänga igen dörren för dem. (Det var under en diskussion med en präst på seminariet. Han gav mig ett ställe i Bibeln att läsa om den kananeiska kvinnan som Jesus nekade. Men till slut nekade han henne inte, han hade bara utmanat henne så att hon skulle visa sin tro - men det sista visste jag inte, den som gav mig att läsa texten lät mig inte läsa till slutet.) Jag hade varit i kyrkan och tagit emot den Heliga Kommunionen och efter vår diskussion kändes det som om jag hade tagit emot något som var otillåtet för mig och att jag brutit mot den katolska Kyrkans alla lagar; att jag hade tagit något utan lov och därför var mycket dålig. Nästa söndag gick jag till kyrkan men stod alldeles vid dörren, till hälften utanför, (eftersom jag kände mig ovälkommen) och eftersom jag trodde att jag var dålig och att Gud var mycket arg på mig, gick jag inte fram med de andra till Kommunionen, för att inte göra saken värre.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message