DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Allt Jag ber om är: kärlek - kärlek - kärlek!

May 29, 1995

(Det Heliga Landet –Galileen)

(Sent på natten i Galileen.)

Jag sade:
”Jag skall gå till min Herres territorium
och söka Hans Ansikte.”
Mitt hjärta har sagt om Dig:
”Sök Hans Ansikte och finn glädje i Hans ljuvliga leende,
svara på Hans Kallelse, svara när Han kallar på Sitt Land.”

Min Herre, Konung!
Mitt hjärtas Glädje; min själs Källa,
mitt hjärta jublar i Din Närvaro
och min själ gläder sig över Din överflödande Kärlek! 

Min enda Kärlek, kom och visa Din förunderliga mildhet
i detta plågade land.
Din Närvaro skall skänka dem Hopp.
Dina Ögon är kända för att vändas mot det som är rätt,
och Dina domar är sanna.

Du mitt hjärtas Glädje, är Du här
eller döljer Du Dig för mig?
Lyssnar Du till detta svaga anrop?

Min Vassula, vet du att Mina Ögon aldrig har lämnat dig från den stund då du blev född? Jag Är alltid1 (ja!) med dig och (ja!) närvarande!....2kom, bara en liten bön;3 säg:

lovat vare Ditt Namn,
O Du som hör min bön!
välsignad är Du, min Herre,
som lyfte min själ från avgrunden,
Du såg mig från höjden,
och ödmjukade min själ
(från min moders sköte genom fasta;) 4
välsignad vare Din Nåd
som förde mig in i Ditt Hjärta,
för att rädda och befria mig;
Gud, Du är min frälsning,
min rikedom, mina ögons ljus och mitt liv,
Du som dagligen hänför min själ
och gläder mitt hjärta med Din Närvaro,
låt mig genom Din Närvaro få del av:
frid, rättrådighet, kärlek och en förlåtelsens ande,,
låt varje fiber av mitt hjärta med kärlek förkunna Din Härlighet;
hör min bön
nu då jag är Din gäst i Ditt land,
hör mig och svara mig;
amen;

.... detta är allt; låt också Mina andra gäster 5 som Jag välsignar, läsa denna bön; allt Jag ber om är: kärlek - kärlek - kärlek!

Jesus är Mitt Namn; ic;

(Jag blev inbjuden att vittna i Ramallah, Bir Zeit, Betlehem och Jifna.)


1 Han bad mig att stryka under ordet tre gånger för att förstärka det. Jesus betonade verkligen Sina ord.
2 En kort tystnad.
3Det sätt på vilket Jesus sade ”kom, bara en liten bön” är ett av Hans typiska sätt att tala, att efter en stunds tystnad ändra tonläge och sätt och säga det följande i en hast, som om vi måste skynda oss, samtidigt som Han behandlade mig som ett svagt barn, med en faderlig attityd.
4 Denna mening är bara avsedd för mig.
5 Jag åtföljdes av 20 pilgrimer, de flesta av dem var grekisk ortodoxa från Rhodos och några från Aten. Några kom från Frankrike, Schweiz, Holland och Puerto Rico. De andra, frånsett fader Michael O’Carroll, var från Betlehem, de var romerska katoliker. (Detta budskap lästes högt från en båt på galileiska sjön.)

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message