DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

O vilken sorg du orsakar Mig, släkte

30 maj 1995

(Tillbaka i Betlehem)

Vassula, Jag är med dig och allt Jag ber om är kärlek:

säg dem och låt dem alla förstå att kärlek är vägen till himmelen; kärlek erövrar hjärtan och utbreder Mitt Rike; kärleken är nyckeln till att få slut på denna Avfällighet; kärlek ges er i överflöd; be om kärlekens gåva och Jag skall ge den till er; Min Kärleks Sång 1 ges åt alla länder och de som vill höra den kommer att höra den;

be, be, be, men gör det med kärlek; öppna era hjärtan så skall Jag hela dem; löna ont med kärlek, sök det goda så skall Godheten från ovan svara er och forma er till Vår likhet; Jag känner till allt och Mina Ögon ser allt, och vad Jag ser i detta släkte efterliknar inte Vår avbild; fräckhet, våld, girighet, högfärd, ondska som överträffar demonernas ondska, uppror mot Mig och allt som är heligt, och alla laster som kan fördärva er själ utövas av de flesta i detta släkte; varje slag av felaktigt handlande är synd .... lyft er blick och var angelägna om att finna Mig, och bli inte offer för världslig skönhet, ty dyrkan av den sortens skönhet är orsaken till så mycket ondska;

och nu, som kronan på ert onda verk, har ni bättrat på er plan att efterlikna odjuret och tillsammans,2 släkte, skall ni begå ert brott:

att avskaffa Mitt Eviga Offer
och ersätta det med förödelsens styggelse;

har ni inte hört: ”om den rättfärdige upphör att vara rättfärdig och börjar handla orätt skall han dö, för den orätt som han gjort skall han dö; men när den gudlöse vänder om från sin gudlöshet, och börjar handla rätt och rättfärdigt, då skall han rädda sitt liv; när han kommer till insikt om sina brott och upphör med dem skall han leva; han skall inte dö;”3

Mina Ögon utgjuter tårar av Blod och Mina Ögonlock flödar över av gråt; O vilken sorg du orsakar Mig, släkte, ty Döden har tagit sig in i ditt hus och du inser det inte! det är så få som ångrar sig .... men de flesta av er i detta släkte, säger inte vad de borde säga: ni vänder inte om från er synd och säger: ”vad har jag gjort med mitt liv, min själ och mitt hjärta?” det minsta tecken på ånger över era synder, och Jag skall förlåta och glömma; saliga de som mediterar över Mina ord och Min vädjan och som använder sitt förstånd, de skall bli räddade;

Jag välsignar er, av hela Mitt Hjärta välsignar Jag er; ic;


1 Detta budskap.
2 Med odjuret.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message