DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Budskap för Frankrike

25 november 1994

(Frankrike)

Min Herre!

Jag Är;

stöd dig mot Mig .... frid, Mitt barn; lyssna och förstå: lita på Min massiva kraft och Min Oändliga Barmhärtighet; predika på samma sätt som Jag predikade för dig; följ lagens hjärta;1 Jag skall påminna dig om allt som behöver sägas;

(Sedan gav Kristus detta budskap för Frankrike.)

i dessa dagar har Jag klätt Mig i säcktyg för att visa Min sorg, har ni inte märkt hur Jag hållit till i öknen och sökt efter Min äldsta dotter?2 om Jag idag söker dig i öknen, är det för att Jag vill pröva äktheten av ditt namn, eftersom du var den första som utvaldes för att utbreda Min Kärlek;

Jag skall aldrig glömma hur du var Min stolthet och hur Jag berömde Mig av dig och vilken lydnad du visade; vad har hänt med den fullkomliga iver du hade då? Jag har en gång vädjat till ditt hjärta; hur kunde du glömma alla de gåvor du fick av Mig, så sent som igår? du, Min Kyrkas dotter, är arvtagerska till Mitt Rike; Jag har kommit till dig för att uppväcka din hängivenhet för Mitt Heliga Hjärta, genom ett löfte;3 Gåva-från-Min-Fader! en gång slog du vakt om Mina Intressen, tvinga Mig inte att säga: ”Min Egendom har utskiftats,4 och administratörer uppfyller henne nu, istället för att låta Min Ande behålla Sitt kungasäte, har nu köttet intagit det;” kom tillbaka till Mig och återställ ditt hjärta; ångra dig och erkänn din synd inför Mitt Faders Ansikte, så skall Jag svara på ditt ångerfulla rop;


1 Alltså: kärlek. ”Evangelisera med kärlek för Kärleken”.
2 En titel som Frankrike har fått.
3 Frankrike måste lova att vara trofast mot det Heliga Hjärtat.
4 Den har sålts.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message