DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Idag, Rom, har din själ förvandlats till Odjurets avbild
De Nya Himlarna och den Nya Jorden

1 december 1994

Herre, min Tillflykt,
min Tröst, mitt Leende,
min Källa, mitt Universum.
Jag älskar Dig.

frid vare med dig; känn ditt behov av Mig, Jag är ditt livs Källa, Jag är din glädjes källa; känn behovet av Mig så som du behöver luften du andas; vill du sätta dig ned och arbeta med Mig idag?1

Ja! Ja! Min glädje och mitt liv,
är Gud Själv, den Gud som älskar mig.
Kom och hjälp oss i denna Tid av Nöd,
det finns ingen sådan hjälp hos människor!

dotter, Jag har upprättat och format dig, det är så få som lyssnar, synden lever ännu i deras hjärtan, högmodet styr dem; ditt släkte är på väg mot ett blodbad; Jag skall inte förbli dold så länge till: Min Rättvisa skall ta över nu; Jag har aldrig upphört att sända er Mina språkrör för att varna er, men fram till denna dag har ni avvisat, misstrott och rasat mot Mina budbärare; många av Mina prästvigda själar, de som styr på höga säten, har svurit att krossa dem;

Jag har prövat alla vägar för att nå detta trolösa släkte, för att rädda dem och viska lite förstånd i deras öra, men Min Ande är förföljd av deras ande; avskyvärda är de vilkas trohet är fläckad av synd; Jag har gång på gång gett dem tecken på Min Kärlek men de har trampat Min Kärlek under sina fötter – därför skall Jag stiga ned och bryta de ondas makt och det kommer att vara Jag som förföljer de ondskefulla till dess att ingen av dem finns kvar!

Jag vänder bort Min Blick från världen för att inte längre se på deras ondska och på dem som säger: ”genom vår tunga är vi starka; våra läppar står oss bi; vem är herre över oss?”2

illvilja, egoism och orättfärdighet står nu högt bland människors söner och döttrar .... Mina Skaror av heliga i himmelen sörjer över den avbild de blivit ... de har bytt ut Vår Avbild 3 som Vi hade gett dem och som visade att de var den Allra Högstes söner och döttrar, mot Odjurets avbild .... ju mer Jag kallar på dem idag, genom Mina språkrör, desto längre bort går de ifrån Mig;

(Budskap till Rom.)

”en gång var du Mitt Eden, Rom, Min Lustgård, till och med Mina änglar häpnade över din fullkomliga skönhet; och du styrde över Mitt Hus i helighet och rättvisa; ärlighet och kärlek besjälade Mitt Hus; du var verkligen ett återsken av Mitt Eviga Ljus, du lämnade ett bestående minne åt Mina helgon och Mina änglar; din rikedom och dina skatter var då himmelska;

”idag, Rom, har din själ förvandlats till Odjurets avbild och du har själv utsett dig till vaktpost över Min egendom, för att kunna förhindra inträdet av Min Helige Ande och profeterna som profeterar i Mitt Namn, de som kallar dig till ånger och omvändelse från dina onda vägar; för att rädda dig kommer Jag nu till din dörr och säger till dig; har du inte läst: ”den som har Gud till fader, han lyssnar till Guds ord?” 4 men ännu har inte ett enda ord från Min mun trängt in i dig; för dig är Mina Ord overksamma och ingenting värda; Min nåd har avvisats och Min frälsningsplan har blivit utdömd; du är upprorisk och arrogant bortom ord när det gäller sanningen, och därför menar du dig äga kunskap och urskillningsförmåga om Mina himmelska Verk, så att du kan befläcka Mina språkrör som avslöjar ditt mörker för världen ....”

och du, dotter, försvara dig aldrig; det finns många vittnen som kan stödja dig men störst av dem alla är Min Helige Ande; sätt ditt hopp till Mig, som har makten att rädda dig; om de fortsätter att orättvist behandla dig illa, var mycket ödmjuk, eftersom straffet som väntar dem är eld; du borde förvänta dig avvisanden och bakslag, ty synden har fått grepp om dem .... fortsätt att förklara Mitt Namns storhet för alla folk, det är Jag som sänder dig, så ‘lo tedhal!’5 ja, frukta inte!

6 ”Jag skall fortsätta att utgjuta Min Helige Ande över er alla och uppenbara Min Kärleks storhet; har ni inte läst: ”så länge det finns nytt vin i en druvklase säger man: kasta den inte, det finns välsignelse kvar i den”;7 Jag skall göra detsamma för dem som tjänar Mig i rättfärdighet och som är trogna mot den8 som håller tillbaka detta Uppror i Mitt Hus;

”Jag vägrar att förstöra alltsammans; men ve den som har blod på sina händer! och du, du som har utnämnt dig till vaktpost för att förhindra Min Helige Ande att träda in i Sin egendom, till dig skall Jag sända det mest barbariska av alla folk som skall omringa dig; Jag skall låta en gnista av vredens eld falla i din öken, och ett moln skall övertäcka dina städer: och så kommer din mörka epok att få ett slut ....”

Min Herre, vad blir resultatet av detta?

resultatet? resultatet kommer att bli

Mitt Löfte:

de Nya Himlarna och den Nya Jorden .... Rom, vem har någonsin visat en sådan beslutsamhet som Min, att rädda dig? Min härlighet går upp över dig, fastän natt ännu övertäcker dig går Min Strålglans upp över dig; hur kommer det sig att du varken kan tyda Tiden eller urskilja Tecknen?

ännu har Jag inte hört från Mitt Hus ett rop av ånger; inte ens nu lyssnar de, istället gillrar de fällor för Mina språkrör; om de lyssnade och ångrade sig, skulle de få många att överge sina onda vägar och sina missgärningar som gjort dem till avfällingar! de ger sig aldrig tid till att betänka att Jag känner alla deras synder, och inte förrän de bekänner sin skuld och söker Min Helige Ande kommer Jag att bevekas ....

kom, dotter, låt oss gå;


1 Jesus menar att ta diktamen.
3 Den Heliga Treenighetens Avbild.
5 ‘Lo tedhal’, betyder på arameiska, ‘frukta inte’.
6 Fortsättning på budskapet till Rom.
8 Påven.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message