DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Medan du talar blir Jag förhärligad

11 november 1994

Herre?

Jag Är....

Herre, när de förföljer mig med lögner måste Du hjälpa mig1

säg Mig någon som kan hålla stånd mot Mig;

Det finns ingen som Du.

så lita då på Mig .... Jag skall jaga bort dina förtryckare och Jag skall Själv ta Mig an din sak; Jag är med dig, så vem mer behöver du?

Helig är Du och Mäktig;
Din Närvaro är Majestät och Ära,
jag behöver ingen annan än min Skapare.

Jag har lovat att aldrig överge dig; du Gren i Vinträdet, hur kan Jag mer bevisa för dig att allt detta är Mitt Verk? Jord! bär fram din skörd nu, tala! ge vidare utan förbehåll allt som du lärt av Mig; medan du talar blir Jag förhärligad och du blir helgad; du är verkligen i Min Hand;

Jag skall fortsätta att hjälpa dig och hålla ditt minne vid liv, så låt ”oss” nu vila; Jag i dig, och du i Mig; ic;


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message