DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Åt dig skall Jag nu räcka Min Bägare
Jahve ber dem att söka Hans Ansikte då och då

21 oktober 1992

Vassula, skriv: 1 ”...och varje träd på marken skall inse att Jag, Herren, är den som gör det höga trädet lågt och låter det låga trädet växa högt, som låter det friska trädet förtorka och får det torra trädet att skjuta skott; Jag, Javhe, har talat, och Jag skall göra som Jag har sagt;”

dotter, var gång någon sårar dig öppnas Mitt Hjärta, en Avgrund av Kärlek, på vid gavel för att ta emot dig i dess djup; Jag återgäldar vart och ett av dina sår med Mildhet och Kyssar från Min Mun .... dotter, är du villig att ta emot de kors Jag ger dig?

.... Jag ställde en fråga till dig ....

Lidande har blivit mitt dagliga bröd,
men vilken ära det är att få dela det med Dig.
Du kommer dagligen till mitt rum
för att dela min måltid, vid min sida.
Du äter med mig och delar mitt dagliga bröd. 

Du är min Offrare,
skoningslöst höjer Du Din båge och siktar på mig
och Dina pilar regnar över den Måltavla som du har utvalt.
Du får min själ att löpa som över eld, av Dina pilar.
Och ändå, när jag inte har detta bröd,
frågar jag: ”Var är brödet som upptänder en eld i hjärtat?”

Min givmildhet och Min godhet är ännu inte uttömda; de ynnestbevis Jag har gett dig kommer att förnyas, ty Min Brinnande Kärlek kommer att förtära dig till aska, och Jag skall göra din själ berusad så att den törstar efter Mina pilar; detta skall inte tas ifrån dig .... så gläd dig och jubla, för åt dig skall Jag nu räcka Min Bägare ....

Jag avser att föra folk efter folk till att leva under Min skugga, och till tro på att Fadern har sänt Mig;2 ja, Dagen kommer då alla världsliga härskare, de höga herrarna och härförarna, de rika och de inflytelserika, hela folket3 skall känna igen Mig som Kristus, den Levande Gudens Son; och på varje plats skall människor lyfta sina händer vördnadsfullt i bön och tillbedjan, alla med en röst och med ett hjärta;

för detta behöver Jag offersjälar, för detta behöver Jag medhjälpare; så frukta inte för människorna, Mina Ögon vakar över er; om en människa älskar att ära och upphöja Mitt Namn och andra saknar kärlek och utmanar Mig, till vilken av dem skall Mästaren erbjuda Sitt arv? Min dotter, känn frid; Jag harmas över dem som vittnar om Mitt Ord men ändå hånar och förlöjligar Mig i andra; låt dem sluta fred med Mig;

och du, Min dotter, slingra dig inte i Mina Händer, tillåt Mig att sopa bort det som hindrar Min väg in i din själ, låt Mig fortsätta utan dina invändningar; du behöver inte ha skyltar med påminnelser, Jag vill ha Min passage fri; Jag har, som du sade, gett dig gåvan att höra Min Röst; Jag har tillåtit din själ att utvidgas och röra vid Mig; vad har du känt? vad var det som dina fingertoppar kände runt Mitt Hjärta? kronblad från rosor? inte? vad kände du då? olika buketter av utvalda blommor? o nej, de som tar emot blombuketter är älskade; vad kände då dina händer? törnen? ja, och mycket mer än en törnekrona; du har känt lansens spets .... Jag vill att du skall gottgöra för alla dem som förolämpar Mig och sårar Mig;

Jag är fast besluten att fullkomna dig genom att sikta Mina pilar på dig, genom att böja dig och göra dig lydig och ödmjuk; din själ skall lära sig att uthärda prövningen att öppet och offentligt bli förtalad och till åtlöje; eftersom du är oförmögen att nedlåta dig till att böja dig djupt, är Mitt ingripande nödvändigt; Jag skulle inte vilja att du stod ofärdig inför Mig i sista stunden; Mitt innersta längtar efter din fullkomlighet, så klaga aldrig över dem som förtalar dig skriftligen eller offentligt; dina lidanden förhärligar Mig så låt din själ törsta efter sådana förolämpningar som riktas mot dig, vilken större gåva kunde Jag erbjuda en själ som ännu är så långt ifrån fullkomning? kom nära Mig och förtrösta på Min förlåtelse;

(Senare)

(Detta budskap var för (...). Fadern talade.)

presenter och gåvor får Jag inte ofta, Jag är nöjd med de offer och den generositet som kommer ifrån honom som Jag valt för att ge dig råd; ”be Mig att leda dina steg in i denna uppgift så att du kan gå vidare i sanningen; Jag finner Min glädje i att du hör Mig; tala om Min undervisning inför Mina barn, säg dem att Jahve, er Evige Fader, allas Fader, ber dem att söka Hans Ansikte då och då ...”

(Jahve fortsätter)

prisa Mig, Vassula, be och bekymra dig endast för Mina Intressen; Jag, Jahve, välsignar dig ur djupet av Mitt Hjärta; Jag älskar dig!


1 Herren bad mig skriva av från Hes 17:24.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message