DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Profetia: Ryssland skall regera över resten av Mina barn i helighet

20 oktober 1992

(Moskva -Ryssland)

Ryssland kommer att ära Dig i sin fattigdom. Kanske skall ENHETEN komma genom henne, eftersom Du säger att hon kommer att vara den som skall förhärliga Dig mest. Var inte detta Dina Suckar i Din översteprästerliga Bön till Fadern?

kom, skriv:

Min Frid ger Jag er;
Jag är Uppståndelsen,

och uppståndelsen skall snart äga rum i Min dotter Ryssland; var inte domare över hennes söner och döttrar för att Jag inte skall tvingas att döma dig; om någon vore fullkomlig bland er, skulle ni ändå räknas för intet i Min Fullkomlighet; snart skall Äran ges åt Mig i dess fullhet och Ryssland skall regera över resten av Mina barn i helighet;

Jag, Herren, ber om era böner, era offer och försoning så att allt detta kan föra Mitt Ryssland nära Mig; i hennes elände skall Jag visa Min Barmhärtighet, i hennes svaghet, Min Makt och Min Myndighet, i hennes intighet

allt som Jag Är

och i hennes torka skall Jag låta Floder strömma ut från henne, Jag skall utrota allt i henne som inte är av Mig och i dessa tomrum skall Jag plantera Mina Nådegåvor i henne; Jag skall plantera Kärlekens och Fridens frön,

”Ryssland, det är inte länge sedan du bröt ditt förbund med Mig, slet sönder dina band och sade: ’Jag kommer inte att tjäna Dig!’ nu skall Jag ge dig barn som kommer att förkunna Mitt Namn i Helighet och säga: ‘välsignad vare Han som gav oss synen tillbaka och rörde vid vårt hjärta; välsignad vare Han som ändrade våra vägar och helade oss;’

då skall du leva

med Mig i dig och du i Mig, och med Våra Två Hjärtan i ditt hjärta skall du ge Mig den Ära som förutsagts;”

Vassula, Min brud, för Min skull, be för Rysslands fullständiga omvändelse;

Jag, Herren, välsignar dig, Mitt barn; glöm aldrig att Jag är Han som älskar dig mest; Mitt Hjärta kan röras ....

(Senare den kvällen var jag tillsammans med en vän inbjuden av en rysk ordodox präst som arbetar för Enheten, till ett möte som skulle handla om Traditionen. Den kvinnliga ordföranden sade att den i publiken som ville tala, fick åtta minuter på sig.

Den rysk-ortodoxe prästen frågade ordföranden på ett papper som räcktes till henne, om också jag kunde tala till de församlade. Jag förmodar att hon visste vem jag var för hon sände tillbaka lappen där det stod ”nej”.

Prästen skrev då en andra lapp, sände den till henne, och hennes svar var återigen nekande. Nu blev det en sak för änglarna att medla. Jag kallade på min ängel och bad honom att samla de andra änglarna som omger mig för att gå och tala med hennes ängel och få henne att ändra sig.

Just då kände jag att Jesus grep in, som om Han frågade mig: ”Vad gör du!?” ”Jag skickar mina änglar...” Han sa: ”Jag har redan sagt dig, när Jag sände dig till Ryssland, att du denna gång skulle åka enbart som en pilgrim!” Med ens kom jag ihåg. Men som ett bortskämt barn sa jag: “O, Herre! snälla, jag ska inte hålla ett föredrag; ge mig bara tre minuter, bara för att introducera Ditt Budskap, inget mer. Det är ett sådant tillfälle, Herre!” Knappt hade jag avslutat mina ord när ordföranden plötsligt skickade en annan lapp som tillät mig tala i åtta minuter. Men Herren är god, och gav mig trots allt hela tio minuter ....)

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message