DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Profetia: Jag skall upphöja Ryssland till att bli huvudet för många folk

25 oktober 1992

(Rom)

altare! Jag skall lägga Mina Ord på dig; hör och skriv:

du är under Mitt Tält, så överlåt dig varje dag till Mig så att Jag kan göra Min Vilja i dig; var fridfull och villig; du är mycket dyrbar för Mig, Mitt barn;

– Vassula, Min duva, Visheten som hittills har varit din Uppfostrare skall fortsätta att undervisa dig och säga dig vilka dina plikter är: Jag vädjar till dig att älska din syster, Ryssland; Jag skall sända dig tillbaka till henne, och med dig Mitt Eget Hjärta; Ryssland är Mig särskilt kär; idag ligger verkligen Ryssland som ett öppet fält färdigt att bli besått; hennes mylla är redo att ta emot all slags säd; Jag har gett uppenbarelser genom Min Ande som skall utsås i henne; ingen kommer att få lägga någon annan grund än Min Egen Grund;

det är Jag, Gud, som skapade Ryssland till att förhärliga Mig, och det är genom henne som ljus skall stråla ut från hennes mörker; det är genom hennes ljus som er generations hjärta skall upplysas med kunskapen om Min Härlighet; Jag skall utgjuta Min Ande över det hus som Jag hade givit henne, och Jag skall visa Min Helighet i henne för att ära Mitt Namn;

det var om henne som Jag talade tidigare genom Mina små profeter;1 Jag säger er: all den glans som hon en gång hade, skall Jag ge tillbaka i dubbelt mått, för hon skall följa Mig av hela sitt hjärta och söka Mitt Heliga Ansikte ännu en gång; ingen skall få betrakta henne med skadeglädje, för Jag skall upphöja henne till att bli huvudet2 för många folk; i hennes fattigdom skall Jag återuppbygga Mitt Rike; åh Vassula, vänta bara och se;


1 Barnen i Fatima.
2 På ett andligt sätt.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message