DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min Kärlekshymn skall växa till en flod och denna flod skall växa till ett hav av Kärlek

15 maj 1992

Det var Du, min Herre,
som gav mig sann undervisning
om många av Dina Mysterier,
för Du Själv fostrade mig
och Du är min vägvisare i Vishet.
Din Vishet har lärt mig att vara förtrolig med Dig.
”Hjälp mig, Gud att tala efter Din vilja,

och uttrycka tankar som är värdiga Dina gåvor.” 1

Jag, Jahve, älskar dig; bli kvar nära Mig; bli kvar nära Mig och vandra med din Fader;

upprepa denna bön efter Mig:

O Evige Fader
Upphovsman till Kärlekshymnen,
Konung från begynnelsen,
Du reste Dig, Gud, för att säga något
till jordens alla invånare,

Efter Din stora Barmhärtighet
och för Ditt Namns skull,
lät Du välsignelse på välsignelse regna över oss;
över havets vågor
och över hela jorden
har Din vällukt färdats;

Mäktige Gud,
aldrig förr i vår tid
har det funnits sådana ljuvliga ting,
Upphovsman till Kärlekshymnen,
Dina Verk är ypperlig utsmyckning,
de är magnifika, till glädje
för öga och hjärta;

Jag vill prisa Dig, Evige Fader, hela mitt liv,
och sjunga till Dig, min Gud, så länge jag lever;
- Amen -

och Jag säger dig: sprid Min Kärlekshymn tillsammans med Mig, din hand i Min Hand; lilla barn, vandra med Mig, det behagar Mig; Jag har för avsikt att i de kommande dagarna bevattna Mina blomstersängar; vänta Mitt barn så skall du få se Min Härlighet; Min Kärlekshymn skall växa till en flod och denna flod skall växa till ett hav av Kärlek;

”Jag skall låta rättfärdighet lysa fram,
Min undervisning skall då flöda fram som profetiskt tal,
som ett arv till alla kommande släkten” 2

ja, detta är vad Jag säger, Jag, Skaparen av himlarna och jorden; snart skall hela Min avsikt fullbordas, stad3 efter stad kommer att bebos av Mig och byggas om; 4Jag kommer att bygga upp era ruiner och resa upp Mina altaren5 ett efter ett; när bannet en gång hävts, skall hela mänskligheten vigas till Mitt Heliga Hjärta och er Moders Obefläckade Hjärta;

kyrkan skall återupplivas;


3 Dvs: själ efter själ.
4 Dvs: omvändas.
5 De troende som förföljdes och sårades.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message