DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Budskap till alla världens fångar

6 maj 1992

”Han har kringmurat mig; jag kommer inte ut,
han har lagt på mig tunga bojor.” 1
Dock kommer Du, full av Medlidande
till deras rum för att ge dem föda.

(Budskap till alla världens fångar).

frid vare med er; Det är Jag, Herren, er Återlösare; bli inte förvånade, det är Min Helige Ande som bor i varje hjärta, som talar till er;

Min Kärlek till er är bortom all kunskap och inte förrän ni är i Himmelen kommer ni att kunna förstå dess fullhet; Jag stiger ned i dessa mörkrets dagar från Min Himmelska Tron, hela vägen till er, för att låta också er få veta vad som händer och vad Jag gör; Jag kommer för att försäkra er alla om Mitt Löfte; Jag kommer för att trösta er, små barn, med Min Kärlek och Min Trofasthet till er alla; Min Återkomst är mycket nära;

sannerligen säger Jag er, den som håller Mitt Ord kommer aldrig att se döden och ni som tvekar, tvivla inte längre utan tro; - om ni inte har kunnat förstå skriftens undervisning, låt inte era hjärtan oroas; kom idag och anförtro er åt Mig, hjärta till hjärta; vilken far skulle kunna höra sitt barns klagan utan att hela hans hjärta blev sönderslitet? Jag är er Evige Fader, Han som älskar er med en Evig Kärlek, och som en far som inbjuder sina barn att dela och ärva hans egendom, så kallar Jag er att vara Mitt Rikes arvtagare;

ack .... om ändå Mina ord kunde ristas in i ert hjärta och bli helt införlivade med er .... Mina små barn, ni hörde Mig säga: Jag går bort men Jag skall snart vara hos er; Jag säger er sannerligen, snart är Jag hos er;

Jag har sagt att det finns många rum i Min Faders Hus; var och en av er har ett rum; ge era själar frid och ro genom att fylla dessa rum; fyll dem genom att stifta Frid med Mig;

idag spyr Satan ut allt sitt hat på jorden; han sliter sönder och vräker omkull länder i sitt raseri, han förstör och åstadkommer katastrof på katastrof, men med stor kraft skall Min Hand bygga upp allt som han rivit sönder; allt Jag har skrivit i Min Kärlekshymn till er är bara en påminnelse om Mitt Ord; det är för att friska upp era minnen och säga er med Mitt Hjärta i Min Hand att Jag törstar i brist på kärlek; Jag hyser inte agg emot någon; ni är alla Min säd och Jag, Jag är er Evige Fader och Följeslagare;

Jag vet väl vad som finns i era tankar men Jag är inte här för att anklaga er för era gärningar; Jag är här idag för att visa er hur Medlidande och Mildhet behandlades; i Mitt Hjärta har Jag ännu lansens blad och en Krans av Törnen omger Mitt Hjärta; himlarnas pelare skakar vid denna syn och alla Mina änglar täcker sina ansikten i ångest; själva månen mister sitt sken; er Gud blir korsfäst på nytt timme efter timme genom människors ondska och illvilja; en Väg har utstakats med Mitt eget Blod för att återlösa er, och om era fötter har irrat bort från den Rätta Vägen, säger Jag er, Jag har kommit hela vägen till er nu, för att ta er vid handen och leda era steg tillbaka på den Rätta Vägen; ge Mig er vilja; överlämna er själva till Mig och tillåt Mig att riva ner den mur som ni har byggt över Min Väg, och som hindrar er och Mig från att mötas;

Mina små vänner, er Helige har ännu många saker att säga er men de skulle vara för mycket för er nu; Jag vill bara tillägga ytterligare en sak: om Jag har kommit hela vägen till er i er cell, är det på grund av den stora Kärlek Jag har till er;

ropa på Mig och Jag skall höra er; Jag välsignar er och lämnar Min Kärleks Suck på er panna;


1 Klag. 3:7.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message