DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Bedåra Mig med din enkelhet

7 juli 1989

Lär mig att lyda Dig för Du är min Gud, och det är Du som undervisar mig. Modet sviker mig och jag känner mig otröstlig i denna landsflykt. Herre, lyssna när jag bönfaller Dig, var är Du?

blomma, frid vare med dig; Jag är nära dig, från och med nu vill Jag att du skall tro mer på Mig; är Jag inte din Lärare? så varför oroar du dig? förbli i Frid, Jag är Förlåtelse;

förbli trogen mot Mig och lämna resten åt Mig; Jag skall aldrig neka dig Mitt Bröd, inte heller Min Kärlek; bry er om varandra; be ofta till Mig, om så bara för en kort stund; Jag är alltid framför Dig och Jag är Den Ende som skall leda dig; så var frimodig, för din hand är i Min; Jag vet att du är fattig, men är Jag inte Oändlig Rikedom? du behöver inte oroa dig, för det är Jag som förser dig med vad du behöver, tro inte för ett ögonblick att Jag skall lämna dig i mörkret; Jag skall fylla din lampa med olja; Jag skall aldrig upphöra att mätta dig; lilla barn, Jag tar hand om dig; be ständigt, tillåt Mig att vara din Lärare intill slutet;

smek Mig med din kärlek, smycka Mig med dina böner, bedåra Mig med din enkelhet; sök Mig och du skall finna Mig i hjärtats enkelhet; längta efter Mig, törsta efter Mig och tröttna aldrig på att evangelisera för Kärleken med kärlek; Jag, Herren, älskar dig svartsjukt; bli kvar i Mitt Heliga Hjärta; Mitt Heliga Hjärta skall ge dig allt som din själ saknar; Jag önskar denna kärlek ty Jag är Kärlekens Källa;

Kärleken älskar er alla;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message