DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Roten till Min Kyrka är Kärlek

6 juli 1989

Herre, under de senaste dagarna har Du verkligen dolt Ditt Ansikte för mig, jag känner inte Ditt Ljus lika mycket som tidigare, varför överger Du mig? Herre?

Jag är; upphör aldrig att be;

Jag är din Återlösare, den Helige; Min kärlek till dig är stor och Jag lär dig det som som är gott för din själ; det är Jag som formar dig, tro inte att Jag överger dig; sörj inte; du kämpar inte förgäves; lyssna, Min Vassula, Jag älskar dig och Jag skall aldrig upphöra att ge dig Mitt Bröd;

hör Mig; av stort medlidande bereder Jag en ljuvlig Vingård åt detta släkte; Jag är lik en Vinstock, som skjuter grönskande skott; 1 Mina Blommor bär Kärlekens och Fridens Frukt; närma er Mig, ni som längtar efter Mig, och mätta er med Mina Frukter; 2 de som äter Mig skall hungra efter mer, de som dricker Mig skall törsta efter mer; 3 ack dotter, hur önskar Jag inte att varje själ skulle hungra och törsta efter Mig! Kyrkan skulle inte ha legat i ruiner som nu, för till vilken nytta är deras formaliteter och ceremonier när kärlek saknas? kan ett träd överleva utan rot? Roten till Min Kyrka är Kärlek; men om Kärleken saknas, hur kan Min Kyrka överleva?

Jesus, jag vill trösta Dig.

låt Mitt Huvud vila genom din kärlek; älska Mig och låt Mig vila i dig; Jag gläder Mig djupt över att Jag skall se er alla vid Mitt Tabernakel;4

Kärleken älskar dig, Jag Är Herren, så känn dig trygg;


4  Jesus menade dem som skulle närvara vid timmen för eukaristisk tillbedjan.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message