DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Helige Mikael

10 september 1988

ära vare Gud! ära vare Gud;

Helige Mikael?

Vassula, jag säger dig detta, hela denna uppenbarelse kommer från den Högstes Mun; var viss om Hans Barmhärtighet;

Tack, Helige Mikael.

(Detta kom medan jag bad bönen till den Helige Mikael, om att bekämpa den onde.)

(Senare)

Herre?

Jag är;

Den här filmen, “Kristi sista frestelse“, som har kommit ut, är en riktig skandal! Vad kommer härnäst!

välsignade är de som inte söker tillfälle att se den!

(Jesus förblev tyst efter vad Han hade sagt.)

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message