DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag har skapat dig till att älska Mig

6 september 1988

Herre?

Jag är; Jag varnade dig, Mitt barn, för detta förräderi;

kom, stöd dig mot Mig; låt det bli känt hur meningslösa deras argument är, som säger att detta inte kommer från Mig; deras iver är missriktad; de tycks inte se Min Rättfärdighet tydligt och förkunnar endast sina egna idéer;

Skriften säger: “ljuvligt är att höra stegen från dem som kommer med goda nyheter“, och till dem som är förvånade över de redskap som Jag har utvalt, säger Skriften: “Jag har blivit funnen av dem som inte sökte Mig och har uppenbarat Mig för dem som inte frågade efter Mig;”

Han hade trots allt ett bra argument; Jag är verkligen inte rätt person att få denna ’gåva’. Jag är inte alls värd detta. Men när min väninna Beatrice, frågade honom: “hur vad det med Maria Magdalena?” svarade han, “Jovisst, men hon omvände sig senare.” Så han tror inte att jag är omvänd?

var i frid! Jag har placerat dig i Mitt Heliga Hjärta;

Om han hade levt för 2000 år sedan, hade han deltagit i att stena mig som en syndare.

Jag hade inte tillåtit detta, Jag skulle ha sagt samma ord som Jag en gång sade, “låt den som är utan synd kasta den första stenen“; öppna era hjärtan! inte era förstånd!

Vassula, stöd dig mot Mig, din Frälsare; be för dem vars hjärtan förblir stängda; be för dem som har tillslutit sina öron;

Ja Herre,

förbered dig för resten av Mitt Passionslidande; kom ihåg, Jag har visat dig hur stort ditt kors är;

Ja, Herre.

men du och Jag kommer att dela det tillsammans; allt kommer inte att vara förgäves; Jag skall hjälpa dig att fullborda ditt uppdrag, sedan ... skall du fly till Mig, ja! 1

kom, Jag är Nära dig; vi, oss?

Ja, Herre.

(Senare)

Min Herre?

Jag är, se in i Mina Ögon och se inte åt höger eller vänster; se på Mig, din Herre; Jag är Vägen, Sanningen och det Eviga Livet; kom ihåg med vilken stor kärlek Jag har lärt dig Mitt Ord; och allt du kan, har du fått ifrån Mig;

Mitt Rike är fyllt av under; Jag är Alfa och Omega, älska Mig ... behandla Mig som en Kung genom att ge Mig varje droppe kärlek du har; Jag har skapat dig till att älska Mig; låt all kärlek du har vara endast för Mig; 2 Jag vet hur svag och eländig du är utan Mig, men Jag vet också att Jag i Mina Händer har ett barn och ett ingenting, där Min Ande kan andas fritt i denna rymd som du ger Mig; tillåt Min Ande att forma och dana dig, allt du lär dig kommer från Visheten och Jag är Visheten;

September 7, 1988

Lovad vare Herren!
Välsignad vare vår Herre!
Ära vare Gud!
Jag älskar Dig, Fader, intill döden.

Herre?

Jag är; Mitt barn, lyssna, vill du fortsätta att arbeta för Mig, din Herre?

Om Du vill ha mig sådan som jag är.

Jag vill ha dig, din outsägliga svaghet attraherar Mig; kom och hämta det du behöver från Mig;

levande och helad! du har sett Sanningen ansikte mot ansikte, Jag helade dig, Jag omvände dig, Jag har lyft dig och lagt dig i Mitt Heliga Hjärta; Jag har välsignat dig och vad Jag har påbörjat med dig skall Jag fullborda; du skall bli kvar i Min Sal och bli mättad endast av Mig; Jag har beslöjat din blick för att hålla dig borta från det onda, Jag ville inte att du skulle bli övermodig genom alla dessa nådegåvor som Jag ger dig; Jag har gett dig Mitt Heliga Hjärta som ditt Hem, kryp in i Dess djup, göm dig i Dess djup och kom aldrig ut ur Det; Jag, din Frälsare skall hålla dig gömd där intill slutet;

Tack, Herre.

9 september 1988

Herre jag litar på Dig. Vad jag har lärt mig, har jag lärt endast från Dig. Men Herre, många präster förlöjligar mig, de vägrar att tro att det är Du. De tillbakavisar Dina Verk, barns visioner, uppenbarelser, syner. Allt trampar de på. De vill få Dig TYST. Var inte frånvarande, Min Gud, kom snabbt till oss och hjälp oss, Herre vår Frälsare! Herre?

Jag är; Vassula, Mitt råd till dem som förtrycker dig är, “om ni inte blir som barn igen, kan ni inte komma in i Mitt Rike“; Mitt barn, den tiden kommer när varje vision skall bli erkänd som sann; Jag har sagt att det inte kommer att finnas någon meningslös vision, och ingen falsk profetia i Min Kyrka; vad Jag har sagt kommer snart att gå i uppfyllelse, ty vad Jag säger skall Jag uppfylla under din egen livstid;

Tack, Herre.

vi, oss?

För evigt, amen.


1 Jesus verkade glad.
2 När vi lär oss att älska Gud lär vi oss också att älska varandra.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message