DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ät och drick Mig

12 september 1988

Min Herre!

Jag är; lita på Mig;1

Jag är alltid med dig; inte alla själar har fått den gåva som du har fått ta emot genom Min Vilja; och ändå, hur ofta kommer du att tvivla? tro ...

lämna dem som gör dig nedslagen, deras hjärtan är stängda och de lever i mörker; varför följa en blind man allt längre ut i ödemarken? Jag är Den Ende som du bör följa, så öppna dina öron eftersom du kan höra; försök förstå, känn Min Närvaro; varför ser du bort när du får se Mig? följ Min blick, barn, ja!2 förstår du? du kan om du försöker; trolovade! behaga Mig, reflektera över allt Jag har gett dig och ära Mig,

Herre, jag är förfärligt svag!

be för din svaghet, Jag skall inte dröja; Jag skall lyfta dig, Min älskade; ät Min Kropp, skriv det;

(Jesus tillåter mig att skriva att när Han sade, ’ät Min Kropp’, kom jag ihåg att jag natten innan drömde att jag tog ner hela Jesu Kropp från ett krucifix (20 cm högt) som jag har, och åt upp hela Hans Kropp, och lämnade krucifixet tomt.)

Jag har gett dig denna vision; du måste äta Min Kropp; Jag har offrat Min Kropp för dig; drick Mitt Blod, Jag vill att du också dricker Mitt Blod;

Vassula, vill du veta varför du tvivlar ibland? det är för att du lever, du, som Min ros, i en öken; en ros överlever aldrig i en öken, om den inte får extra tillsyn och omsorg; hela dess omgivning påverkar den; Jag är din Vårdare som aldrig tar Mina Ögon från dig, av rädsla för att de heta vindarna skulle bränna dig; Jag vakar ständigt över dig och följer dig med Min blick; Jag jagar bort dina fiender, så att de inte trampar på dig; Jag ser till att du inte saknar någonting; Jag beskär dig när Jag måste och ger näring åt din jord;

Min Själs trolovade, Jag vill bara påminna dig om att inte förtvivla, för Jag, Herren, är din Vårdare och kommer aldrig att överge dig i denna öken, så lita på Mig och låt inte denna ödemark skrämma dig; ta emot Min Frid, Jag skall hjälpa dig att föröka din tro på Mig eftersom du vill detta;

livnär dig av Mig; vi, oss?

För alltid...

och i evighet,

Vi, oss, Mamma?

ja; vi, oss; var alltid nära Jesus;

Ja, Moder. Det vill jag vara.

kom;


1 Jag sade till Jesus, “vilken nåd de människor fick, som levde under Din tid på jorden!”
2 Så fort Gud sade “barn“, kände jag Honom, jag kände Hans Närvaro och mitt hjärta hoppade till av glädje.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message