DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Öken

22 november 1987

Vassula, vinden blåser och blir starkare för var dag; den blåser över denna ödemark som Min skapelse har blivit, den driver ökensanden framför sig och flyttar den närmare och närmare det lilla fruktbara land som återstår; den har redan täckt en del av det och lagt sig som en slöja över det, om vi inte skyndar oss, lilla barn, så kommer det snart inte att finnas någonting annat än öken;

Jag ber Dig Herre, ha tålamod, för jag lär mig långsamt.

blomma, kommer du ihåg hur länge Jag stod utanför din dörr? har Jag inte haft tålamod alla dessa år?

Jesus, varför hörde jag Dig inte under alla dessa år?

därför att du blev vilseledd av världen, du tillhörde Mig från början, men världen förledde dig och övertygade dig om att du hörde till dem; så falsk och bedräglig är Satan; idag vill han få människorna att tro att han inte existerar; på det viset arbetar han utan att vara fruktad, och så går Min skapelse i fällan likt lamm som blir uppslukade av vargen; detta är hans plan idag;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message