DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Tro på vad ni ber om

21 november 1987

Vassula, Jag skall föra Mina skingrade får tillbaka till Petrus; Jag, Herren, garanterar er alla detta!

(Plötsligt gav Herren Mig en vision av får som ännu var åtskilda, i olika hjordar, och så en stund senare, var dessa förenade med de andra.)

blomma, detta kommer att ske efter Mitt Stora Tecken!

Fader, förlåt min otålighet, jag måste lära mig att vara tålmodig som Du!

lilla barn, upphöjd av Min Hand, hämta det du behöver ur Mina förråd och fyll ditt hjärta; genomsyra det så att det uppfyller andras hjärtan också; Jag, Herren, välsignar dig; Jag skall ge dig visioner, Jag skall fördjupa din syn så att du kan se in i människors hjärtan och avläsa dem; Min högt älskade, Jag ger dig denna gåva, men kom ihåg, du skall bara använda den för Mina syften och till Min ära, och inte behålla något för dig själv;

Jesus, högt Älskade, Min Gud, som aldrig upphör med att överösa mig med Dina gåvor så att jag kan vara nära Dig. Jesus, om jag som är en nolla blir så överöst med gåvor; vad ska Du då inte göra för dem som verkligen behagar Dig, sådana som förhärligar Dig?

ja, ser du, Vassula, nu verkar du förstå Mig bättre; om Jag nu ger så mycket till dig, som sannerligen är den ynkligaste av Mina skapelser, vad skulle Jag då inte ge till dem som verkligen förtjänar Mina nådegåvor, som ärar Mig och som gör offer för Mig!

be, Mina älskade, och Jag skall ge er, tro på vad ni ber om, förtrösta och lita på Mig, var inte som Petrus som förlorade tilliten när han gick på vattnet; lita på Mig! förtrösta! tro!

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message