DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Offra för Mig och var trogen

23 november 1987

(När jag var i Lyon, talade jag med den katolske teologen. Han och hans fru förstod inte riktigt min avskildhet från denna världen. Han sade att jag måste ta mitt ansvar. Jag sa: ja, men jag sätter Gud först. Inte heller kunde han förstå att Gud faktiskt har lösgjort min själ. Han höll inte med mig. (Var inte Abraham redo att offra sin egen son?)

lilla barn, Jag älskar dig till dårskap; Kärleken har inga gränser och Jag vill att också du älskar Mig ända till dårskap; Jag tänker föröka din kärlek; Jag vill få dig att älska Mig genom att inte sätta några gränser för Mig; det behagar Mig att pröva 1 din trofasthet mot Mig; Jag gläder Mig åt att höra dig ära Mig, nu offrar du för Mig, men ditt offer skall inte heller vara förgäves; ge dig förbehållslöst till Mig; behaga Mig genom att vara foglig, och tillåt Mig, barn, att få behandla dig så som Jag vill; själ, var aldrig rädd för Mig, Jag är Kärlek;2

Det är många, Herre, som inte heller förstår mig när jag vill vara hos Dig, och att döden är som en befrielse.

älskade, var helig, förbli helig, så skall Gudomlig Kärlek lyfta dig ännu högre; frukta inte, Min högt älskade; stöd dig på Mig, var lojal mot Mig, älska Mig din Gud av all din själ och av allt ditt hjärta, med hela ditt förstånd och av all din kraft; kom ihåg hur Jag böjer Mig till dig, för att nå din själ;


1 Som Han prövade Abraham.
2 Det betyder att Gud aldrig kommer att be oss om någonting som skulle skada vår själ.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message