DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag har vunnit frukter genom Mitt Gudomliga Verk

19 april 1998

Herre?

Jag Är; frid vare med dig;

låt det bli känt: de munnar som ropar smädelser mot dig, ropar smädelser mot Mina gåvor till dig; de kommer att känna den synden vila tungt över sig om de inte stiger fram och ångrar sig!

Jag skall upprepa vad Jag redan sagt till dig, Jag har förenat ditt hjärta med Mitt för alltid och Mina löften står fast; Jag har förenat ditt hjärta med Mitt så att det är i säkert förvar, så det inte går att dra upp det med rötterna; du, Min duva, är fast rotad i det som ger liv och frihet; Mitt dyrbara barn, lugna ditt hjärta och fäst inte någon uppmärksamhet vid det våldsamma förtalet mot dig, de vet inte om att de förtalar Mig och inte dig, och tillfogar Mig djupa sår på Min Kropp; dessa som i sin bristfällighet framhärdar i våldsamma anklagelser mot Mitt Verk kommer till slut att få sin andel ....

i Min Oändliga Kärlek skall Jag växa till i dig, och medan Mitt Huvud vilar på ditt hjärta skall Jag fortsätta att viska i ditt öra Min Kärlek och Mina frälsande och befriande ord;

elev, kom ihåg, bli inte modfälld; se dig omkring; Jag har vunnit frukter genom Mitt Gudomliga Verk, så lyft ditt ansikte mot Mig och le, le och gör Mig lycklig;

Nu har jag förstått att vår Gode Herre är så nära oss och känner allt. Om vi känner oss olyckliga blir Han olycklig därför att vi är olyckliga;

tillåt Mig nu att vila i Min himmel1 medan du reflekterar över Mina Ord;


1 Vår Herre menar: ‘låt Mig vila i ditt hjärta’.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message