DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jesus inbjuder dig kärleksfullt att ta del av Sin Kropp

9 april 1998

(Vår Moder talar)

Min Vassula, Min Närvaro är Frid och Glädje; ja, för Jag är din Moder, före din jordiska mor;

liksom en mor delar barnens liv, delar Jag dina glädjeämnen, dina lidanden och allt du utstår; det ger Mig stor glädje att se Mina barn leva sanningens liv så som den Evige Fadern har befallt dem från begynnelsen;

idag, Min Vassula, finns det många bedragare, men det har sagts att liksom det fanns bedragare1 i forna tider, kommer ni också att ha era falska profeter; i början kommer de att försöka köpa er åt sig själva,2 men sedan kommer de mycket snart att vända sig mot er när de väl inser att deras onda avsikter avslöjas i Sanningens Ljus som Anden ger er; o, mitt barn, jag har omslutit dig med Mitt Obefläckade Hjärta, det är så Jag skyddar Mina barn;

i Min osvikliga Kärlek till er alla kommer Jag, som en Moder, alltid att vara er nådiga Beskyddare och Försvarare; har du inte hört hur Jag blir som en lejoninna som försvarar sina ungar när orena händer sträcks ut för att vidröra dig? ingen skall kunna dra dig bort från Mig; Min Vassula, du är vigd åt Mig, och med ditt eget blod3 har du bekräftat det, och därmed bekräftade Gud dig, styrkte och stöttade dig, ty Hans nåd och Hans makt varar i evigheters evighet;

Min Son Jesus Kristus är alltid nära dig och håller din hand i Sin för att du aldrig skall skiljas från Honom; Min älskade Son blir rörd när du och andra, som villigt erkänt Hans Barmhärtiga Kallelse i Hans ädla melodi, offrar allt ni har för själarnas frälsning;

och Gud, Fadern, som är den mildaste av fäder, som utvalde dig bland tusen, gav dig denna ovärderliga gåva, undervisade dig med Vishet och fyllde ditt och andras sinnen med allt som är sant, allt som är ädelt, allt som är gott och rent; i Sin oemotståndliga Kärlek till alla Sina skapade varelser har Gud Skaparen välsignat dig trefalt från Sin Tron; i Sina kungliga gårdar har Han fött upp dig4 med nektar från Sin Mun, och från Sin Majestätiska Tron nådde Gud fram till dig för att trösta dig, och genom dig, miljontals andra som var i desperat behov av tröst; åh! vad skulle Han inte i Sin gudomliga Godhet göra för er alla! detta är något som filosoferna i er tid aldrig kommer att förstå därför att det inte passar in i deras tänkesätt;

gläd dig och jubla, dotter, ty du har fått ta emot mer nådegåvor än du någonsin kunnat förtjäna; prisa också Guds Helige Ande, som sänkte sig ned över dig från ovan, så stillsamt och varligt för att bli din vän, för att smörja dig och undervisa dig om Vägen; så ära Förelöparen som översköljde dig med Sin Kärlek och lät dig smaka sötman av Sin förtrolighet, som lyfte dig på sina vingar och lät dig sväva bland skyarna med Honom; var inte rädd .... så länge du är inympad i Mitt Obefläckade Hjärta, var inte rädd ..

be, Min Vassula, för dem som misstolkar Våra Gudomliga Budskap, var barmhärtig mot dem, för de vet inte vad de gör .... ha förbarmande med deras övergivenhet och låt inte din tunga fördöma dem, låt den Ende Domaren döma dem; vill du göra detta för Mig?

Jag ska försöka, jag ska försöka komma ihåg det.

försök... var oändligt god, Min Vassula, och var tålmodig; låt inte frestelser av detta slag ansätta dig och vanställa din själ; låt Honom som är den Högste glädja Sig i dig; sona för dem i stället, och varje gång du sonar, skall den Gode Herren smörja dig med Sin Gudomliga Kärleks smörjelse för ditt handlande, och Hans Ansikte skall lysa över dig och Han skall utgjuta Sina Välsignelser över människosläktet; handla så som Gud vill att du skall handla;

befria Mig från de smärtor Mitt Hjärta dagligen utsätts för från dem som förnekar Min Sons verkliga Närvaro i Eukaristin; Jesus inbjuder dig kärleksfullt att ta del av Sin Kropp; vet att Han längtar efter dig av hela Sitt Hjärta, och varje generös handling från din sida får Hans Hjärta att smälta till Floder av Barmhärtighet och Godhet som flödar fram över många förhärdade hjärtan ....

5O Kungliga Jungfru,
oskiljaktigt förenad med Jesu Hjärta,
jag ger Dig alla världens syndare
som förolämpar Din Son i det Heliga Sakramentet,
må de som slår Honom bli förlåtna av Gud
genom Din Oskuld, Din Salighet och Ditt Ljuva Hjärta
som blev Guds Heligaste Tabernakel;
amen;

amen;

lita på Gud, Min Vassula, för Han har makten och Visheten att närma sig de skyldiga och göra deras stigar raka .... var inriktad på Herren och ge Honom pris och ära; Han skall uppenbara 6 Sina intentioner för dig;

förbli i Guds Frid; Jag välsignar dig;


1 Guds Moder menar falska profeter.
2 Med ett flöde av smickrande budskap till dig personligen.
3 Jag hade stuckit mig i fingret och med mitt eget blod signerat vigningsakten för att bli vår Välsignade Moders slav.
4 Helt plötsligt, medan jag hörde dessa ord, förstod jag en gammal syn som jag hade haft, när jag i anden fördes till vår Faders Hus med många rum, där en Festmåltid var iordningställd för oss. I synen fördes jag till ett rum med en veranda. Vad som var slående i min syn var den djupa friden överallt. Efter att ha gått ut ur det rummet, hörde jag ett barn jollra från det angränsande rummet, för dörren stod på glänt. Jag behövde inte gå in i rummet för att kunna se, men i min syn såg jag, med min själs ögon, vem som var i det rummet. Jag såg en kvinna som satt på en träbänk och såg på barnet som jollrade, sittande på golvet vid kvinnans fötter. När jag hade visionen förstod jag aldrig vilka dessa två var, eftersom Gud inte avslöjade deras identitet för mig. Men nu, när Guds Moder talade till mig, avslöjades detta mysterium för mig. Kvinnan var Vår Välsignade Moder och barnet var jag. Jag såg mig själv. Jag befann mig i min Faders förgårdar, Han som hade fött upp mig med nektar, och min Moder som vakade över mig, medan allt som hördes i den väldiga tystnaden var ett barns joller. (Synen den 22 november 1986.)
5 Min själ fylldes plötsligt av den Helige Ande och utropade dessa ord.
6 De undervisningsteman jag skulle förbereda för det internationella SLIG mötet.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message