DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Gå in i din Herres glädje!

21 april 1998

Må Herrens ljuvlighet vara över oss!1

åh, gå in i din Herres glädje! ja? säg det!

(Jag ville klaga på en sak.)

Varför berövar Du mig Ditt sällskap?

kom, säg vad du vill säga ....

Och Du gör det som om Du finner nöje i det genom att frambringa alla möjliga händelser som hindrar mig från att använda den gåva Du har gett mig: att vara i Din ljuvliga Närvaro som är Ljus.

Jag har gett dig en krans som aldrig skall vissna, och Jag har döpt dig med Eld; Jag har gett dig andlig föda och dryck; hur kommer det sig att du i vissa stunder inte förstår Mig? Jag kunde nu ha gett dig ett skarpt svar, men med tanke på de ord du sade till Mig häromdagen,2 ur djupet av ditt hjärta, skall du veta att Jag tuktar dig motvilligt; Jag känner fortfarande väldoften av dina kärleksord; Jag tog emot dina ord som ljuvlig myrradoft, Mitt hår är täckt av droppar från dina aromatiska ord och Mitt huvud är omgivet av väldoft, du har bundit 3 Mig med dina ord .... men Jag säger dig, du går igenom denna försakelse för att Jag därigenom skall kunna få dina frukter att mogna; ja, Jag är ditt Solsken, men ett träd behöver också regn för att kunna växa och föröka sitt bladverk och sin frukt; när din själ inte känner Mina strålar för en stund, vet att Jag i den stunden förnyar dig igen;

och säg Mig nu, hur känner sig din själ just nu?

Just nu känner jag mig betagen av Gudomlig Nåd....

sluta då att plåga din själ och att förebrå Mig; var istället tacksam för all nåd Jag har ingjutit i din själ; Jag förbereder dig på att ta emot ett gudomligt besök från den Helige Ande som skall anförtro Sitt Budskap4 åt dig och som med Sitt Upphöjda Tema skall lämna ett evigt minne till detta släkte och till alla kommande släkten;

Min ömma maka, var i Jesus liksom Jesus är i dig; Jag är för dig liksom du är för Mig;5 var och en av oss är till för den andre och så fullkomligt förenade och hoptvinnade att åtskilliga själar har sett Mig i dig och dig i Mig;6 låt Mig få nöjet att se Mig Själv i dig; Jag njuter ofantligt dessa stunder då Jag blickar in i Mig Själv; Jag har verkligen klätt dig i Mig för att äga dig och Jag har gett dig Min Nåd för att du skall äga Mig av Nåd; kalla det, om du så önskar: Guds dårskap, Gud är förälskad i sin skapelse till dårskap7

förstår du? lugna därför ner ditt hjärta och förstå dessa stunder då Jag berövar dig känslan av Min Närvaro;

Jag vet att om Du inte hade visat Dig för mig i början (1985), skulle jag fortfarande vara där ute bland gravarna och de förruttnade. Hade det inte varit för Din Nåd hade jag nu varit förruttnad själv. Min själ längtade efter Dig, när Du lät Dina regn falla så länge över mig…

men nu, Min duva, har Jag inte befriat dig från dina smärtor? hör Mig, Vassiliki: vet att medan du var i försakelsens tillstånd, vilade Jag i ditt hjärta ....

var välsignad och finn din tröst i Mitt Hjärta;


2Medan jag förberedde några tal som jag skulle läsa upp i närvaro av ansvariga för Sant Liv i Gud, blev jag överväldigad av Guds Ande och skrev: ”Idag inbjuder Gud Fadern oss till Sitt Hjärtas bröllopskammare; detta är slutmålet som var och en bör uppnå i sitt andliga liv.- Gud inbjuder oss alla att kasta oss i Hans Famn och förlora oss i Honom. (Nu kommer de ord som rörde vår Herre) ”Jag personligen skulle vilja bli liksom flytande i Gud, och ibland gå så långt som att upplösas fullständigt i Gud så att jag inte längre är till.”
3 Detta ord skall uppfattas i positiv bemärkelse.
4 Se budskapet från 22 april 1998.
5 Här menar Jesus i betydelsen att tillhöra. 
6 Det som hände i Madrid. Många människor i olika länder har sett vår Herres Ansikte visa sig i mitt ansikte, men för andra gången lät Jesus Sitt Ansikte likna mitt. I Madrid tittade en man på den stora affischen med Jesu Ansikte och frågade organisatörerna varför de satte upp en affisch med en blond kvinna. Första gången detta hände var i Grekland, på Rhodos. Bönegruppen som tillhör Sant Liv i Gud brukade gå till ett sjukhus som en kärleksgärning och tala om evangeliet och trösta de sjuka, alltid i sällskap med sjukhusprästen. En dag beslöt de att dela ut en bild på Jesus tryckt på ett litet kort, en berömd bild som finns på ön Patmos i klostret, känd för att ha gråtit tårar. Prästen kom till dem alldeles upprörd och hade samlat ihop alla bilderna. Rasande frågade han: ’Varför har ni delat ut en bild på Vassula?’ Förvånade frågade flickorna honom vilken bild, och han visade dem porträttet på Jesus. De sa honom att det var Jesus och visade på hans skägg. Prästen blev tyst…
7 I detta ögonblick påminde Herren mig om ett annat ord som ofta nämns i Skriften: ’Guds svartsjuka kärlek’.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message