DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

En leende jätte

4 juni 1987

(Idag lyfte Gud upp mig i Sin utsträckta Hand. Han fick mig att känna mig så liten. Han bad mig att se på Honom. Jag gjorde det och såg en Vacker Leende Jätte!)

Vassula, se på Mig, se Mitt Ansikte;

(Han log i skönhet! Jag kände mig som en liten prick i Hans Hand.)

det gör Mig ingenting alls; vad gör det Mig att du bara är ett stoftkorn, känn hur Jag älskar dig!

(Han var Vacker, och allt detta är Vackert!)

Jag är Vacker; Vassula när du tänker på Mig, tänk på Mig som Jag var på jorden, med mänskliga drag, som på din bild; tänk på Mig på det sättet;

Men Herre, hur ser Du ut på riktigt? Hurdana och vilka är dina anletsdrag?

Jag är Allting; Jag är Alfa och Omega; Jag är den Evige, Jag är Elixiret; älska Mig;

bli kvar i Mig; var aldrig rädd för Mig; låt denna rädsla som felaktigt lärts ut av människor, ersättas med kärlek; lev i Mig utan fruktan; frukta Mig bara om du gör uppror mot Mig; Jag är Kärlek; berätta för dem, berätta för dem vilken avgrund av Kärlek Mitt Hjärta är!

5 juni 1987

Vassula, möt Mig vid Mina Stationer; var välsignad; vi skall arbeta tillsammans;

(Jag har inte gått korsvandringens stationer än. Jag vill det, men väntar på prästen som Jesus har önskat ska gå med mig dit.)

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message