DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Synder hindrar Mig
Jag ger frikostigt

6 juni 1987

Jesus?

Jag är; att se in i Guds Ansikte är att ha sett Kärleken;

Jag betraktade just Hans bild, den Heliga Svepeduken.

vill du att Jag skall behärska dig fullkomligt, Vassula?

Ja, min Gud, om det är Din vilja.

ge Mig då frihet, hindra Mig aldrig, lev för Mig;

Herre, hur hindrar jag Dig, tala om det för mig så att det inte blir några hinder.

synder hindrar Mig, synder, Vassula; vill du verkligen låta Mig handla i dig så som Jag önskar?

Ja, min Gud, förbjud mig att synda, förlåt mig mina synder, handla så som Du vill i mig, tänk inte på min feghet, se inte på den, släpa mig om Du måste, känn dig fri med mig. Utför Ditt verk. Jag vill inte vara orsaken till någon försening, jag vill inte vara ett hinder för Dina verk. Så fäst inget avseende vid min svaghet, gör som Du vill.

dotter, Jag är glad över dina ord; kom, Jag skall fortsätta Mina Verk; låt Mig vara fri att göra Min Vilja; kom, låt Mig klargöra hur Jag arbetar; Jag har gett dig många nådegåvor, Vassula, men Jag vill att du skall erkänna Mina nådegåvor, gör Mig glad och tro mer på Mig;

Jag är rädd att om jag gör Dig missnöjd, tar Du kanske bort dessa nådegåvor...

varför skulle Jag ta tillbaka Mina nådegåvor?

Om jag inte gör framsteg och inte är tillräckligt snabb, så kanske Du tar bort dem.

nej, aldrig!

Jag tycker det verkar rätt att ta dem om någon inte behagar Dig.

det verkar rätt i dina ögon, barn; tills Jag kommer för att befria dig skall Jag livnära dig; Jag skall aldrig undanhålla Min föda; Jag som längtade på dig i så många år, i åratal väntade Jag att få trycka dig intill Mitt Hjärta och älska dig, skulle Jag nu ta bort Min föda från dig? kom, stöd dig mot Mig så mycket du vill; kom ihåg, Jag är Kärlek; Jag ger frikostigt och Jag tar inte bort det Jag ger; Jag skall alltid påminna dig om Mina vägar;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message