DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Byla jsi prodána jedním z Mých Vlastních

25. října 1995

pokoj s tebou! Já jsem s tebou; vidíš, jak se plní Mé předpovědi?

květino-Mého-Srdce, plameni-Mých-Očí, tvé poslání neskončí, dokud jim nedovolím, aby tě ukřižovali; nyní cestuješ po drsné cestě, ale Já jsem s tebou; seber svou odvahu a neztrácej Pokoj, který jsem ti dal; řekl jsem, že ti Otec vyznačil cestu podobnou Mé; tam, kde jsem Já upadl, ty upadneš také, ale vše bude úměrné tvým silám;

jak vidíš, dnes jsi byla prodána jedním z Mých Vlastních; Má drahá, tvůj vlastní lid zradil nevinnou krev… jedním ze svých vlastních1 jsi byla vydána Římanům, aby tě odsoudili a potom… byla ukřižována; Vassulo, dodržuj Moje mlčení,2 je dost svědků, kteří tě mohou bránit; věrní zůstanou věrnými; Mé dítě, tvůj oděv se bude válet ve tvé krvi, i to bude důkazem, že přicházíš ode Mě; proto ses narodila a tvůj souhlas je Mou radostí, poněvadž kvůli tvému utrpení spasím mnohé; pro tvá utrpení rozžehnu ve Své Církvi světlo, abych tak zahájil obnovu ve Svém Duchu třikrát Svatém;

zatímco se budou tvoji pronásledovatelé radovat, Můj sedmý anděl vylije svou nádobu do ovzduší a celá atmosféra se promění v oheň3 ... Vassiliki, podívej se Mi do Očí4 ... slib Mi, pokud Mě miluješ, že odpustíš všem; mnohým to bude znít nelogicky, ale ty jsi přece Má učednice, ne?

Ano. Pane.

proto napodobuj svého Mistra, neboť nakonec budu triumfovat … až dosud nechápou, že toto Poselství pochází ode Mě5 ...

Pane, děkuji Ti za všechno,
co pro mě děláš.
Miluji Tě stále víc!

Moje holubice, tvůj Spasitel tě miluje a žehná ti; ic


1 Kristus mi dal pochopit, kým.
2 Tzn., že se nemám sama bránit.
3 Viz Zj 16,17. Též zjevení v Akitě v Japonsku.
4 Udělala jsem to s dojetím.
5 Ježíš mluvil tišším hlasem, jako by sám pro sebe.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message