DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Kde je Můj Duch, tam je svoboda

17. října 1995

Můj Pane a Pastýři,
veď nás a napřim naše stezky,
jsme přece ovce z Tvého ovčince.
Mám důvěru, že pro Svou Věrnou Lásku
přivedeš Své ztracené ovečky
jednu po druhé zpět do Svého stádce.

Ty jsi mě, můj Pastýři,
vyrval z nitra tohoto zlého světa.
Budiž pochváleno
Tvé Jméno, třikrát Svaté!

Občerstvení mé duše, Dokonalá Kráso,
otevři Svá Ústa a promluv slovy
sladšími než med
o Nádheře Svého Zákona,
aby bylo mnoho lidí osvobozeno.

Kéž Tvá věrná Láska
sestoupí na celé Tvoje stvoření.
Buď k nám laskavý,
štědrý a milosrdný,
aby se otevřely naše oči
a náš zrak se upřel
na Tvou Trojjedinou Svatost.
Amen.

Já, Ježíš, ti žehnám;

chyť se Mé Mocné Ruky, Já tě povedu; vést tě a být tvým Svatým Společníkem na cestě tvého života je pro Mě neustálou radostí; chápeš? dal jsem ti svobodu srdce; svou svobodu získáváte skrze Mého Ducha; jste očišťováni Jeho očistným Ohněm; kde je Můj Duch, tam je svoboda, neboť v Jeho Přítomnosti je obnova a proměna; vaše nové zrození není ze semene smrti, ale z Mého Ducha; Radosti-Mého-Srdce, dovol, abych tě použil jako síť, kterou bych přitáhl mnoho srdcí k životu v této svobodě;

miluj Mě a těš Mě; Já jsem s tebou; oslavuj Mě a veleb Mé třikrát Svaté Jméno;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message