DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Spiknutí pastýřů

1. června 1993

Můj Pane a Vykupiteli,
jak dlouho ještě dovolíš Satanovi,
aby nás obtěžoval?
Proč dovoluješ toto pronásledování?
Zachraň nás, Pane, pro Svou Lásku!

pokoj;

radosti Mého Nejsvětějšího Srdce, naslouchej: rozumování smrtelníků není božské; Já, Pán, jsem procházel zemí a varoval jsem svět, že Nepřítel na ně přijde jako obrovská vlna, aby je pohltil, ale nikdo doopravdy nevěřil tomu, že by Satan mohl někdy proniknout branami Mé Svatyně, a přesto se to stalo… vešel přímo do Mé Svatyně skrze hříchy a omyly Mých Vlastních, kteří až dodnes oponují pastýři,1 kterého jsem vám dal; tak jak můžete chtít, aby Moji beránci respektovali tyto kněze, když oni sami rebelují proti Mému vyvolenému? nevěnují pozornost Mému pastýři…

zmocňuje se Mě smutek a Mé Srdce je rozdrásané tím, co vidím přicházet; to, co bylo pouhým zlomkem odpadlictví, se teď stane všeobecným odpadlictvím, dobře zakotveným; toto odpadlictví bude tak rozsáhlé, že až se rozšíří, pohltí mnohé…

Můj Pane, zachraň nás a zastav to! Ty Sám jsi říkal, že jsi silnější než Satan. Proč čekáš a necháváš věci vymknout se z rukou??

spiknutí, Mé dítě; spiknutí a zrada jdou spolu; když se Smrt plížila okny do Mé Svatyně a mířila přímo do srdce Mého Domu, poslal jsem Svou Matku, aby vás varovala;2 tak neříkej, že jsem čekal příliš dlouho, dcero; (...),3 to jsou ti nemoudří; nehledali Mou Vůli; varoval jsem je, ale tak málo jich věnovalo pozornost Mému Varování; dokonce až do dnešního dne a ach…, kolikrát jsem oplakal jejich pýchu… (mohl bych je napravit, kdybych je ve Svém hněvu srazil do prachu, ale raději s nimi jednám mírně;)

- říkám ti, existuje spiknutí pastýřů, kteří se protiví svému vůdci; Ničitel je vede, aby znesvěcovali Mé Svaté Jméno, a odbojný duch, který mezi nimi bují, se nyní projeví navenek; což jste nečetli, což jste nepochopili? „bídák povstane a se svým vojskem přitáhne a znesvětí svatyni i pevnost; vymýtí Věčnou Oběť a na jejím místě nastolí pustošící ohavnost4 … bude se považovat za většího než všichni bohové a vysloví neuvěřitelná rouhání proti Bohu bohů; dokud hněv nedosáhne svého vrcholu, bude se mu dobře dařit a bude udílet velké pocty těm, kdo ho uznají tím, že jim dá rozsáhlou pravomoc5 … tento odbojný duch bude ovládat obyvatele země;6

ano, bude to doba velkého soužení, jaké nebylo od vzniku národů;7 žádal jsem vás, abyste zůstali bdělí a konali vigilie modliteb, jinak budete také smeteni; proto zůstaňte pohotoví a věrní; co ještě víc jsem vám mohl říci a neřekl? rozhlašuj Mé poselství, Vassulo;


1 Jeho Svatosti Janu Pavlu II.
2 Fatimská zjevení?
3 Bůh mi dovolil nenapsat kdo.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message