DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Pracuj, jak můžeš, ale dbej na to, abys nezanedbávala to nejlepší

2. února 1993

(Volala jsem Pána, ale neslyšela jsem Ho.
To mě rozesmutnilo. Najednou bylo ticho
prolomeno zvukem Jeho kroků1

(Volala jsem Pána, ale neslyšela jsem Ho. To mě rozesmutnilo. Najednou bylo tichoprolomeno zvukem Jeho kroků1a On ke mně začal vyčítavě mluvit.)

Můj Duch je nad tebou; dnem i nocí jsem na tebe čekal!2 zachovávej Má pravidla! proč bráníš našim setkáním? teď říkáš: „jak dlouho to bude trvat,“3 a přitom uteklo pouhých pár minut; zatímco Já už na tebe čekám několik dní! kdy s tebou budu moci být spokojený? říkáš, že tvou radostí je být Mi nablízku; jak jsi ubohá! mrňavé stvoření, nezapomínej, kdo tě drží na nohou; zacházel jsem s tebou laskavě a byl jsem tvou Oporou; vysvětli Mi tedy svou nepřítomnost!

Dej chudým a nuzným další šanci!  Nemám na světě žádnou jinou radost než Tvou Přítomnost!

pak si zvol být se Mnou! volal jsem tě do Svého Srdce, nevolal jsem tě k úřadování;

Ale kdo udělá tu práci?

nepřiznala jsi svou vinu!4

Ano, hřešila jsem, nedodržela jsem Tvá pravidla;

a protože jsi Mi nebyla věrná, řekni to!

A protože jsem Ti nebyla věrná.

říkej:

budu velebit svého Pána a
má duše bude žít jen pro Něho,
budu sloužit jen Jemu
a mé rty budou zpívat jen pro Něho,
mé srdce si bude všímat jedině Jeho,
a od nynějška, bude mé srdce bít
pro Něho jediného;
amen;5

může Mě prach velebit? může Mi vzdávat chvály? ne, pokud Můj Svatý Duch nežije uvnitř tohoto prachu; beze Mě jsi nic; světlo tvých očí pochází z Mého Světla; budu tě učit Mne poslouchat, protože tě snížím až k zemi; jak jinak bych mohl být viděn? chci, abys pokročila ke svatosti; všechny Mé plány budou korunovány úspěchem, tak Mi neodpírej setkání s tebou; pracuj, jak můžeš, ale dbej na to, abys nezanedbávala to nejlepší;

spolehni se na Mě, podpořím tě a posílím; modli se; my, společně?


1 Obrazně řečeno.
2 Po tři dny jsem k Němu nepřišla tímto způsobem.
3 Jeho nepřítomnost a Jeho mlčení.
4 Pán byl přísnější než kdy předtím.
5 Opakovala jsem to po Něm.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message