DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Pokud jde o tvůj národ, roztavím jej, jako se taví železo - Ohněm
Nejsvětější Srdce

6. ledna 1993

Ježíši? Miláčku Otce,
pole mé země1 jsou zpustošena,2
stala se rejdištěm ještěrek a pavouků,
ty už tam více nejsi?
Už nejsi s tímto národem?
Proč nedělá žádné pokroky?
Proč je necháváš daleko pozadu?
Smrt se vplížila pod jejich dveřmi...
Synu Všemohoucího Boha,kdy zjevíš
Svou Svatost v tomto národě? ...
"Vassilia mou, yiati kles?"3

pláču nad jeho velikou pýchou... jak
mám jednat s jejich přílišnou pýchou?
nenaslouchají Mému Duchu a řídí se
tím, co jim diktují jejich vlastní pyšná
srdce;

pláču nad jeho velikou pýchou... jak mám jednat s jejich přílišnou pýchou? nenaslouchají Mému Duchu a řídí se tím, co jim diktují jejich vlastní pyšná srdce;

Skutečně, Pane veškeré Svatosti,
nedělám co mohu, abych Ti sloužila,
a nepřimlouvám se za Jednotu?
Copak mohu ohnout železo holýma rukama?4
Ale Tvůj Oheň to dokáže.
Bohatství a Poklady Tvého Nejsvětějšího Srdce
to mohou vykonat.

budu tedy od tebe muset požadovat víc... budu od tebe muset žádat víc; všechno, co Mi dáš, bude použito k tomu, abyste se všichni spojili v lásce a abych osvítil vaše srdce a váš duch se otevřel Mému Duchu, který vám dá poznat hlubiny vašeho Otce v Nebesích a skryté klenoty Moudrosti;

Chudoba je u Tvých Nohou, aby Ti sloužila, Všemohoucí.

ano! důvěřuj Mi; vždy tě podržím, proto se neboj... pohleď na Mě... Mé patro je vyprahlejší než pergamen a Otec už tento pohled déle nestrpí; svět Ho uráží a celé Jeho Království; svět se stal tak zkaženým a Má Ruka už nemůže déle bránit Jeho Ruce, aby na vás dopadla ...5

železo lze roztavit, tak neztrácej odvahu... nezapomínej, že jsem tě poslal s mečem v ruce, abys zazářila jako blesk; tyto Zprávy, které jsem ti uložil přinášet, velmi zarmoutí pyšné; jejich mysl se bude trápit a kolena se jim roztřesou; pokud jde o tvůj národ, roztavím jej, jako se taví železo: Ohněm... a oni pokročí ke svatosti;

(Poselství Nejsvětějšího Srdce jednomu člověku.)

To, co bylo a stále je,6 nemůže nikdy zemřít, To, co probouzí horlivost a vnáší do Mé Církve viditelný život, nikdy nezanikne;

na vlastní oči vidíš obrodu Mého Nejsvětějšího Srdce a Toho, kterému říkáš: „znám Ho a miluji Ho;“ to, co se dnes uskutečňuje, není možné bez utrpení a oběti; budu udržovat při životě Úctu k Mému Nejsvětějšímu Srdci a všechno, co jsem o ní učil; toto je Můj slib; stali jste se svědky obnovy Mého Nejsvětějšího Srdce, abyste o tom  mohli vydat svědectví; být obětí Toho, kdo snímá vaše hříchy, je privilegium;

přijímám svědectví, které Mi dáváš v Mém Duchu; takže to, co na vlastní oči vidíš, je naplněním vašich časů;


1 Řecka
2 Duchovně.
3 Řecky: „Můj Králi, proč pláčeš?"
4 Železné tyče z mé vize, které představují tři křesťanské církve.
5 Náš Pán náhle zmlknul a podíval se na mě, jako by si na něco vzpomněl. Potom pokračoval.
6 Nejsvětější Srdce Ježíšovo.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message