DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

K vězňům

6. května 1992

„Zazdil mě, a já nemohu ven,
těžkými učinil moje okovy.“1
A přesto jsi soucitně přišel do jejich cel,
abys je pásl.

(Poselství pro vězně po celém světě.)

pokoj tobě; jsem to Já, Pán, tvůj Vykupitel; nebuďte užaslí, je to Můj Svatý Duch, který přebývá v každém srdci, kdo k vám mluví;

Má Láska k vám je nepředstavitelná, a dokud nebudete v Nebi, nebudete moci pochopit její plnost; sestupuji v těchto dnech temnoty ze Svého Nebeského Trůnu až k vám, abyste i vy věděli, co se děje a co dělám; přicházím, abych vás všechny znovu ujistil o Svém Slibu; přicházím vás, děťátka, ujistit o Své Lásce a o Své Věrnosti k vám všem; Můj Návrat už je velice blízko;

naprosto vážně a s veškerou Svou autoritou, vám pravím, kdokoli zachovává Má Slova, nikdy nespatří smrt a vy, kdo váháte, už nepochybujte, ale věřte; - pokud se vám nepodařilo porozumět učení Písma, netrapte se tím; pojďte dnes a svěřte se Mi, od srdce k srdci; kterému otci by zcela nezlomil srdce nářek jeho dítěte, a neotřáslo by to každým vláknem jeho srdce? Já jsem váš Věčný Otec; Ten, který vás miluje Věčnou Láskou, a jako otec, který zve své děti, aby sdílely a zdědily jeho vlastnictví, i Já vás volám, abyste se stali dědici Mého Království;

ach… kéž by se vám tato Má slova vepsala do srdcí a vy jste je plně přijali… Mé dítky, slyšeli jste Mě říkat: odcházím, ale opravdu budu brzy s vámi; vpravdě vám říkám, že brzy budu s vámi;

řekl jsem, že v Domě Mého Otce je mnoho příbytků; každý z vás tam má příbytek; dopřejte svým duším pokoj a spočinutí tím, že zaplníte tento prostor; zaplňte jej smířením se Mnou;

Satan dnes vyvrhnul na zemi všechnu svou nenávist; ve své zběsilosti trhá na kusy a podvrací národy, ničí a přináší pohromu za pohromou, ale Má Ruka velkou silou zbuduje všechno, co roztrhal; všechno, co jsem napsal ve Svém Hymnu Lásky k vám, je jen připomínkou Mého Slova; chci pouze osvěžit vaši paměť a říci vám se Srdcem na Dlani, že žízním po lásce; nejsem nevraživý vůči nikomu; všichni jste Má setba a Já, Já jsem váš Věčný Otec a Společník;

vím dobře, na co myslíte, ale nejsem tu proto, abych vás obžalovával za vaše skutky; Já jsem tu, abych vám ukázal, jak se nakládalo se Slitováním a Něhou; ve Svém Srdci mám stále ještě hrot kopí a Trnová Koruna je kolem Mého Srdce; sloupoví nebes se otřásá při tomto pohledu a Moji andělé si s bolestí zakrývají tvář; i sám měsíc ztrácí jas; váš Bůh je každou hodinu znovu křižován lidskou hříšností a zlobou; stezka byla vyznačena Mou vlastní Krví pro vaše vykoupení, a jestli vaše nohy sešly z Pravé Cesty, říkám vám, přišel jsem teď až k vám, abych vás vzal za ruku a vedl vaše kroky zpět na Správnou Stezku; obětujte Mi svou vůli; odevzdejte se Mi a dovolte Mi zbourat zeď, kterou jste postavili přes Mou Stezku a která vám i Mně brání v setkání;

Moji maličcí přátelé, váš Svatý má ještě mnoho věcí, které by vám chtěl říci, ale teď by toho pro vás bylo mnoho; připojím ještě toto: jestliže jsem přišel až k vám do vaší cely, je to pro velikost Lásky, kterou k vám mám;

volejte Mě a uslyším vás; žehnám vám, vdechuji vám na čelo Znamení Své Lásky;PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message