DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Musíš Mi plně důvěřovat

7. listopadu 1990

Pane,
kéž všechno,
co má svůj základ v Pravdě, zůstane,
a všechno, co je založené na Lži,
je vytrháno i s kořeny a hozeno do ohně.
Pane, zdá se mi, že jsi daleko, i když vím, že nejsi,
nejsem si dost vědoma Tvé Přítomnosti?

Mé dítě, udělej, co můžeš, a Já udělám zbytek; i když se ti mohu zdát daleko, neboj se, nejsem daleko; Já, Pán, z tebe nespouštím své oči; modli se, duše! modli se, ať je Spravedlnost zmírněna a nepřijde na vaše národy náhle jako úder hromu; Vassulo,1 modlil jsem se za tebe k Otci a prosil jsem Ho, aby urychlil Své Kroky;2 čti Jeremiáše  44,7-9; dovol Mi užívat tvou malou ruku;

Užívej jí, Pane, a použij mě celou jako smír pro Své Svaté Záměry.

Já jsem šťastný3 a jsem rád, když vkládáš svou důvěru jedině ve Mě, vždyť mluvíš se Mnou, svým Bohem, ne s člověkem; vkládáš ve Mě svou důvěru a musíš Mi plně důvěřovat; proto, když Mi přicházíš nabídnout svou vůli, dívej se Mi přímo do Tváře; mám radost, když slyším, že se Mi odevzdáváš, a tak vkládáš svou důvěru ve Mě; rád naslouchám tomuto vzývání, neboť vzývání znamená, že se Mi zcela odevzdáváš, že Mi zcela odevzdáváš své srdce, duši i mysl;

Vassulo, malá duše, jak bych mohl odolat tvým prosbám? vždyť vím, že vycházejí z tak zranitelné duše, duše, kterou jsem vzkřísil teprve včera! jak by Mé Srdce, malá duše, mohlo odolat tvým prosbám? čerpej z Mého Srdce, malá duše, přilni ke Mně a modli se za své bratry, za ty, kdo ještě leží jako mrtvoly pod tlustou vrstvou prachu; modli se, ať Můj Dech odvane tento prach a Můj Prst se dotkne jejich srdcí, aby se i oni obrátili ke Mně; vždyť Mě opustili kvůli svému zalíbení v zahálčivém způsobu života a k tomu není co dodat;

buď požehnána, Mé dítě; dobrořeč Mi;


1 Tady Ježíš změnil tón Svého Hlasu.
2 Šíření poselství.
3 Ježíš se usmíval.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message