DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Bůh je Nejněžnější Otec

3. listopadu 1990

(Poselství naší Svaté Matky:)

pokoj vám, děťátka;

jako matka sytí a utěšuje své malé děti, tak také Já sytím vaše duše tím, že vám dávám Slovo Boží; jako matka těší své děti ve chvílích trápení, tak se i Já k vám skláním, abych vás těšila; pečuji o vaši duši Svými modlitbami; Pán neváhá plnit Své sliby, ale čeká trpělivě, aby se každému dostalo milosti uvidět Světlo a obrátit se;

slíbené Nové Nebe a Nová Země jsou vám nyní na dosah; zatímco čekáte, snažně vás prosím, posvěťte své životy a žijte svatě; chci ve vás vidět, drahé děti, skutečné obrácení! každý, kdo unikl neřestem světa, ale pak se dá vést principy, které nepochází z Moudrosti, nýbrž z Pošetilosti, si může být jistý, že padne;

Bůh je Láska, odpouštějící a pomalý v hněvu; Bůh je Nejněžnější Otec; zkoumejte tu a tam svou duši, abyste věděli, zda jste v Jeho Světle či ne;

buďte pro Pána jako zahrada, kde by si mohl odpočinout, kde může potěšit Svou Duši libou vůní a kde by mohl složit Svou Hlavu na zelenou trávu; dovolte Mi proměnit vaše srdce v překrásnou zahradu pro Pána, aby, až vás přijde navštívit Král králů, od vás neodvrátil Své Oči, ale nabídl vám, abyste se stali obětí Jeho Duše a zajatci Jeho Srdce;

neztrácejte proto čas, neboť Jeho Oči sledují každý váš krok; Kníže Pokoje vás vyzývá modlit se za mír a Já, Královna Míru, vás snažně prosím, abyste se modlili za mír; Satan je dnes jako rozzuřený býk a Mě se svírá Srdce, když vidím, co přichází, i když Mi ve Svém Milosrdenství, Otec neukázal všechno;

procházím celou zemí a hledám velkorysé duše, ale nenacházím dost velkodušnosti, abych ji nabídla Ježíšovi a obměkčila Otcovu Spravedlnost; stále je zapotřebí obrovského pokání; Ježíš potřebuje velkorysé duše, ochotné přinášet smír za druhé; proto pláču; mám vyplakané Oči, zalité Krvavými slzami, když se dívám na hrůzu, která se blíží;

dnes, když vám to všechno říkám, vás nechci jen ohromit nebo postrašit, ale chci vás prosit, abyste se modlili za Mír; Sám Bůh Mne kvůli Svému Vlastnímu láskyplnému záměru posílá do celého světa a do každého domu, abych vás jednoho po druhém shromáždila a obrátila dříve, než přijde Jeho Den; milované děti, nepřicházejte na tato shromáždění jen proto, abyste se pídili po znameních, přicházím-li k vám po dlouhé cestě z Nebe až k vašim dveřím, je to proto, abych vám přinesla Pánův a Svůj Pokoj; dovolte Mi tedy, abych vaše srdce proměnila v krásnou zahradu pro Svatého, aby hluboko ve vás našel ducha svatosti, lásky, pokoje, čistoty, poslušnosti, pokory a věrnosti; pak váš Král použije všechny tyto ctnosti a rozbije mocnosti zla;

probuďte se ze spánku, děti, a změňte svá srdce; Já jsem šťastná, když vidím tolik z vás postit se o chlebě a o vodě, a dnes prosím tyto velkorysé duše, aby ke svým postním dnům přidaly ještě něco; prosím vás, abyste litovaly svých hříchů a zpovídaly se, drahé děti; vyvarujte se vzájemného posuzování; nedovolte, aby se vaše rty, i přes všechny ty posty, staly příčinou vašeho odsouzení; milujte se navzájem; žijte naše Poselství;

váš Král vám posílá Svůj Pokoj; budu dál bdít nad světem, abych k Pánu přivedla ty, kteří jsou od Něho daleko; potřebuji vaše velkorysé modlitby, Mé děti;

žehnám vám všem, žehnám vašim rodinám, vašim přátelům i těm, kdo tíží vaše srdce; ano, všichni jsou děti Boží;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message