DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Zdi Mé Svatyně budou znovu vystavěny

9. července 1989

(Pán mi dal přečíst pasáž z Písma o tom, jak znovu zbuduje Jeruzalém.)

Pane?

Já jsem; všechno, co jsi četla, se splní; znovu zbuduji Svou Církev; Má Církev dnes leží v troskách a ve strašném zmatku, ale brzy přijdou dny, kdy každý bude následovat Můj Zákon; díky Semenům Lásky, které nyní zasévám do jejich srdcí, budou Můj Zákon nosit hluboko ve svých srdcích a budou nazýváni: Svědky Nejvyššího; budou Mým Lidem a Já budu jejich Bohem a Poznání se budou učit přímo z Mých Rtů; budu jejich Mistr a oni budou Mými Žáky;

pak ustanovím Řád, který nikdy nepomine a oni Mě budou všichni znát Mým Svatým Jménem, dokonce i ti, kdo nemají žádné zásluhy, neboť jsem Nekonečné Milosrdenství, Odpuštění a Soucit; ano, Zdi Mé Svatyně budou znovu vystavěny, jedna část po druhé, cihla po cihle; všechno bude znovu zbudováno Mou Vlastní Rukou;

pak budu procházet všechny ulice a na každém rohu hledat mrtvé, budu je křísit jednoho po druhém, aby se mohli stát Mými novými mluvčími, a spolu se Svým Duchem je vyšlu, aby vám přišli na pomoc, a až se jich budete ptát: „kdo ti dává tuto autoritu?“ odpoví, že jim ji dala Autorita Sama; a vy, Moji milovaní, vy, kteří trpíte v této pustině, budete jako zavlažovaná zahrada, jako vodní pramen, který nikdy nevyschne; Láska bude žít mezi vámi a Já budu obklopen Svými Vlastními, budou Mě velebit a oslavovat, všichni spojeni pod Mým Novým Svatým Jménem, a Vzpoura ustane a skončí; probodnuta Mým Slovem, zahyne, a už se nikdy nepozvedne; mým záměrem je vytrhnout vás z rukou Zlého a upevnit vás ve Svém Světle;1 jen kvůli těm, kdo Mě milují a obětují se pro Mě, zmírním Svůj Oheň; kvůli vám, milovaní, nedopadne Má Ruka tak tvrdě, jak vám bylo řečeno;

nicméně vina vaší éry je veliká a její hříchy nesčetné; její zkaženost je tak závažná, že vaše stromy už sotva nesou ovoce; překvapuje vás, když vidíte, že na révě nejsou žádné hrozny? že není ovoce na stromech? a nikde žádné zelené listy? překvapuje vás, že nic nekvete a nevoní? je to proto, že Moji nepřátelé otrávili prameny, které zavlažují Mou zahradu, aby uschly i ty poslední malé plody; viděl jsem je, jak vytrhávají jednu květinu po druhé; proradní a zákeřní jako zmije přicházejí v noci do Mé Svatyně a bez bázně rozšiřují své opovrženíhodné náklonnosti, a tak navádějí zkažené lidi, aby se nikdo nevzdal svého zlého jednání;

Ale Pane, musí vědět, že je pozoruješ!

jsou to rebelové, kteří se bouří proti Mému Zákonu, jsou to ti, o nichž Písma praví: „bez zájmu obvazují rány Mého lidu; pokoj, pokoj, říkají, ale v nich samotných pokoje není, jsou beze studu a bez lásky, jsou bez srdce;“ ale Já smetu tyto rebely jediným závanem Svého Dechu, svrhnu všechny ty Kainy, kteří se sami usadili na vysoké trůny Falše; k čemu jsou Mi jejich trůny? varoval jsem je, ale čím více jsem je varoval, tím více se zdráhali slyšet, aby se neobrátili ke Mně a nebyli proměněni;

tito Kainové setrvali v odpadlictví po několik desetiletí, nikdy nepřestali konat zlé skutky; lnou k iluzím a k falši; šlapou po Mých zbožných a po těch, kdo zůstávají věrni Mému Petrovi; ano, vysmívají se všem, kdo v něho ještě věří; tito Kainové škodí Mé Církvi do té míry, že proměnili Mé Oči v Prameny Slz, které tečou dnem i nocí…

Můj Bože, jakou bolest mi předáváš...
Tvá nařízení jsou tak úžasná.
Proč by Ti někdo měl dělat něco takového?
Tvá nařízení jsou mým věčným dědictvím.
Ó Pane, vždy tak Milující a Něžný,
i z mých očí proudí slzy,
protože druzí nectí Tvůj Zákon.2 

to je ten důvod; posílám vám3 ty, které nazýváte slabými, bezcennými, opovrženíhodnými a pošetilými; mám v úmyslu zahanbit vás všechny, kteří nazýváte sami sebe moudrými; budete přistiženi nečekaně, zmatu vás natolik, že nebudete vědět, jak se jmenujete a odkud jste;

milovaná, teď si odpočiň; doufám, že s tebou strávím trochu víc času; buď si vědoma všech nebezpečí, zůstaň pevná ve víře, ať všechno, co děláš, děláš s láskou; žehnám ti; my, společně?

Navěky, můj Pane.

pojď, spočiň v Mém Nejsvětějším Srdci, svém Domově;


1  Najednou jsem si vzpomněla na Očistu Ohněm.
3 Tj. naší generaci, naší éře.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message