DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Mé Božství tě promění - Láska se vrátí jako Láska

11. července 1988

(Rhodos)

(Je pro mě problematické najít klid na psaní. Kolem je příliš mnoho lidí.)

Ó, dcero, Já, Pán, tě miluji; pojď, nabídni Mi všechno, co máš, dokonce i své slabosti, a Já je proměním v dobro; Já, Pán, jsem Božský a všechno, co je Mi obětováno, může být Mým Božstvím proměněno; očistím úplně každý skutek; všechno mohu Svou Čistotou proměnit; Vassulo, stahuj se častěji do ústraní; přicházej ke Mně, i když je to jen na chviličku;

(Později:)

(Ptala jsem se Ježíš e, co by mělo bý t prvním krokem k tomu, aby se katolíci a pravoslavní sjednotili.)

dávám ti Svůj Pokoj;

Obětuji Ti svou vůli.

buď v pokoji a naslouchej Mi: obětuj Mi svou vůli, ať se Mé Nejsvětější Srdce zachvěje radostí; potěš toto horoucí Srdce; obětuj Mi svou vůli, obětuješ ji svému Otci, který tě stvořil; pojď, odpovím ti; tvoji bratři1 budou muset pochopit a uvěřit, že jsem to Já, Pán, kdo si vás přeje sjednotit; tvoji bratři by museli uvěřit, že tě používám jako Svou tabulku2, na kterou zapisuji Svá přání; všichni budou muset být ochotni sestoupit ze svých vysokých pozic, které si pro sebe pořídili;

Má Církev byla dříve ryzí, pokorná a naplněna láskou; Má dnešní Církev se změnila natolik, že vypadá jako celé zástupy trůnů; všichni budou muset sestoupit ze svých vysokých míst a následovat nové přikázání, které jsem jim dal; miluji Své děti, ale ony byly vyštvány těmito Kainy; z Mého Domu udělali pustinu, takže v něm teď roste jen trní a křoví; Vassulo, čas je blízko; Můj Návrat přijde brzy; Láska se vrátí jako Láska; Láska tě miluje;

nesnaž se pochopit, proč jsem si tě vybral, abys zapisovala Má Poselství; pochop jen toto, protože jsem si pro toto Poselství Míru a Lásky zvolil úplné nic, budu tím víc oslaven; protože čím menší jsi ty, tím větší Já Jsem; čím více se snížíš, tím víc se toužím sklonit, abych tě měl nablízku; buď naprosto ničím, a tak dovol Mému Duchu, aby v tobě dýchal; úplně se vzdej sama sebe, ať je vidět pouze ; uspokoj Mě, duše, tím, že se Mi často odevzdáváš a obětuješ Mi svou vůli; odevzdáváš se Lásce;

my? společně?

Ano! Navždy.


1 Římští katolíci a pravoslavní.
2 Pozn. překl.: v angl. orig. „tablet“.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message