DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Maria je Královnou Nebes

8. října 1987

Ježíši?

Já jsem;

Ježíši, chtěla bych činit pokání za všechny urážky naší Přesvaté Matky. Už nemohu poslouchat, jak Ji uráží Tvé stvoření, zvláště Tví služebníci. Dala bych svůj život za to, abych Ji ochránila.

Vassulo, dám ti poznat, jak Láska trpí, když slyší tyto urážky; 

Vassulo, všichni by se měli dozvědět, že Já Pán, mám v úctě Svou Matku; ať všichni ti, kdo Ji urážejí, ví, že Ona je Královnou Nebes, a že Já Pán jsem vložil korunu na Její Hlavu, korunu z dvanácti hvězd; Ona kraluje, milovaná, a tak je to zapsáno v Mém Slově; Mám v úctě Svou Matku, a tak, jak Ji ctím Já, byste Ji měli ctít i vy;

miluji tě, Má Matka i Já ti žehnáme; 

Pane, ten pastor popíral, že je naší Svatou Matkou a že Ji máme mít v úctě. Když jsem mu říkala, že jsi to řekl z Kříže, odpověděl mi, že jsi tím měl na mysli jenom Jana, a že nikde v Písmu není napsáno, že je také naší Matkou, a že my jsme jejími dětmi.

přesto ti znovu říkám, dcero, že Má Matka je i vaší Matkou a vy jste Jejími dětmi, což je napsáno v Mém Slově a znovu to opakuji pro ty, kdo to nevědí, že Písmo říká,

Kde, Pane?

v knize Zjevení, že když Satan neuspěl při pronásledování Mé Matky, tak ve svém hněvu vůči Ní, rozpoutal válku proti zbytku Jejích dětí, to znamená proti všem, kdo zachovávají Boží Přikázání a vydávají o Mně svědectví;

Děkuji Ti, Pane Ježíši, za to, že mi pomáháš.

Vassulo, říkal jsem ti, že jsem vždy před tebou; zůstaň malá, abych mohl dokončit Svá Díla; miluji tě;

Miluji Tě, Pane, a dobrořečím Ti.

společně, my?

Ano, Pane.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message