DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Buď Mou tabulkou

6. října 1987

(Cítila jsem se uboze. A taky jsem. Nedělám Bohu radost kvůli své tuposti, a protože chápu pomalu. Nejsem se sebou spokojená. Měl pravdu, když říkal, že jsem ta nejubožejší z Jeho tvorů. Zprotivilo se mi mluvit o tom, jak to všechno začalo, protože zjišťuji, že tak mluvím hodně o sobě. Je to nepříjemné, velmi nepříjemné. Ale přátelé i jiní lidé chtějí slyšet o tom, jak to všechno začalo, a tak jsem jim to musela vysvětlovat. Ale čím více jsem v tom pokračovala, tím víc se mi ošklivilo muset říkat něco o sobě, až jsem se konečně rozhodla, že v budoucnu už nebudu vysvětlovat, jak vše začalo, abych se vyhnula mluvení o sobě. Myslím, že se o tom mohou dozvědět od ostatních. Pokud jsou jen zvědaví, nebudu uspokojovat jejich zvědavost. Chtějí-li číst, protože věří, Bůh je osvítí. Nechci být svým vlastním svědkem, všechno ponechám v rukou Božích. On dělá nemožné možným, proto budu od nynějška jen Jeho tužkou a papírem, Jeho sekretářka, sekretářka, kterou učí, jak Ho milovat a zapisovat Jeho slova. Budu Jeho tabulkou.)

ano, buď Mou tabulkou a nech Mě do tebe vrýt Své Slovo; buď však měkká, aby se do tebe Mé Slovo vrylo hluboce;

(Zapomněla jsem se a sedla jsem si na podlahu. Podíval se na mě, aby mě napomenul. Okamžitě jsem si klekla.)

miluji tě, Vassulo, společně, ty a Já, sdílíme Můj Kříž;

naslouchej Mi, Vassulo; jsi milovaná Mé Duše, ještě jsi to nepochopila? vnímej, vnímej, jak tě Já, tvůj Bůh, miluji, Mé dítě, Má milovaná nevěsto;

(Cítila jsem, jak mě Ježíš halí do Sebe.)

poslouchej, Vassulo, celými nebesy se rozléhají Mé výkřiky, protože Má touha je neochvějná, musely dojít k vašim uším; přeji si poddajnost, neboť jak se můžete sjednotit, když jste nepoddajní? přeji si sjednotit Svou Církev, budete Mě vnímat a naslouchat Mému Hlasu?

Můj Bože, proč nedáš o Svém poselství vědět hlavám Církve?

dám, dcero; zkrášluj Mou Církev; miluj Mě; ekklesia ožije!

(Uviděla jsem velice krásný obraz Ježíše, Vznešeného, Oslaveného a Překrásného, Vítězného jako nějaký Král. Dával mi znamení Svou pozvednutou Rukou a Svými zvednutými Prsty. Bylo to, jako by mi dával znamení VÍTĚZSTVÍ.)


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message