DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Ecclesia opět ožije!
Rozšiřuj Má slova

24. září 1987

(Cítila jsem blízkost Panny Marie.)

ano, Vassulo, to jsem Já, tvá Matka;
zjevila jsem se Svým dětem
v Garabandalu; dovolila jsem jim, aby
Mě viděly a slyšely; zjevila jsem se jim
a ony to vědí; chci, abys jim požehnala;

ano, Vassulo, to jsem Já, tvá Matka; zjevila jsem se Svým dětem v Garabandalu; dovolila jsem jim, aby mě viděly a slyšely; zjevila jsem se jim a ony to vědí; chci, abys jim požehnala;

Panno Maria, pomoz mi naplnit Tvá přání.

povedu tě, Vassulo;

Děkuji ti.

(Byla jsem ohromena. Později jsem kolem sebe cítila vůni kadidla.)

Já jsem to, Ježíš, požehnal jsem ti a obklopil tě vůní Svého kadidla;

ekklesia opět ožije! jsme jedno; až sjednotím Svou Církev, nebudu už čekat; cítíš, jak po tobě Má Duše touží? přenesu tě k Sobě, milovaná; miluji tě;

(To mě potěšilo.)

Cítím, že už sem více nepatřím, tato Země se pro mne opravdu stala vyhnanstvím.

milovaná, i Já trpím, když tě vidím v tomto vyhnanství, ale to všechno nebude nadarmo; miluji Své tvorstvo a ty jej máš přivést zpět ke Mně; trpím, když tě vidím na zemi; žij pro Mne, dcero, musíš si připomínat, jak jsem se obětoval; chceš učinit totéž pro Mne, svého Otce?

Učiň mne hodnou Tebe a jakékoliv oběti, Pane.

milovaná, Já Pán ti žehnám; pojď, nic z toho nebude nadarmo;

 

25. září 1987

(Dnes ráno jsem opět cítila vůni kadidla. Věděla jsem, na kterém určitém místě Ježíš stojí.)

Můj pozůstatku, všechno, co od tebe žádám, je láska; miluj Mě; rozšiřuj Má slova, která zní:

„Já Pán
žehnám Svým dětem z Garabandalu;
miluji je;“

milovaná, shromáždi je, sjednoť je; přijímej vše, co přichází, ať je to radost či utrpení; Já jsem před tebou;

Ano, Pane. Kéž se stane Tvá Vůle a splní se Tvá přání.

pojď, vnímej Mě; budeme se dělit o všechno;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message