DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Kain a Ábel

16. srpna 1987

Můj Bože, miluji Tě!

Vassulo, pohled na tebe Mi působí
radost; naslouchej a piš; Ábel dnešních
dnů bude žít; jen se spolehněte na svého
Boha, Ábel bude žít! tentokrát bude Ábel
žít; milovaná, svět je ve své slabosti plný
Kainů; mám se navěky dívat, jak jsou
Moji Ábelové odsuzováni a zabíjeni
Kainy? kolik jich ještě uvidím zahynout?
Ne, Vassulo, mám rány, které jsou znovu
otevřeny; toto je Kainovo plémě;
milovaná, pokaždé když povstal nějaký
Ábel, Kain opakoval bez nejmenšího
zaváhání svůj zločin; vidíš to, maličká?

Vassulo, pohled na tebe Mi působí radost; naslouchej a piš; Ábel dnešních dnů bude žít; jen se spolehněte na svého Boha, Ábel bude žít! tentokrát bude Ábel žít; milovaná, svět je ve své slabosti plný Kainů; mám se navěky dívat, jak jsou Moji Ábelové odsuzováni a zabíjeni Kainy? kolik jich ještě uvidím zahynout? Ne, Vassulo, mám rány, které jsou znovu otevřeny; toto je Kainovo plémě; milovaná, pokaždé když povstal nějaký Ábel, Kain opakoval bez nejmenšího zaváhání svůj zločin; vidíš to, maličká?

(Bůh se zdál smutný, když to říkal, a mě to rozesmutnilo také.)

Proč to tak je?

protože Ábelové jsou Má setba, rodí se ze Mě;

A Kainové?

Kainové? ti náležejí světu; rodí se z lidí; tentokrát se postavím mezi Kaina a Svého Ábela; vyhladím všechno, co přichází od Kaina; vyrazím Kainovi zbraň z ruky a nechám ho bezbranného; bude se muset postavit Ábelovi odzbrojený; Vassulo, všechno ti to objasním, hleď na Mou tvář, pozoruj Mé rty a porozumíš; budeš pro Mě dále pracovat?

Ano, Můj Bože, když mi to dovolíš. Ježíši?

Já jsem Ježíš Kristus, milovaný Syn Boží a Spasitel;

my, spolu?

Ano, Pane.

(Jsem šťastná a On se usmívá!)

tak pojď, budeme pracovat společně;


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message