DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Kdokoliv Mne hledá, nalezne Mě

14. srpna 1987

Můj Bože?

Já jsem; přijmi Má dnešní slova:
„kdokoliv Mne hledá, nalezne Mě;“

Já jsem; přijmi Má dnešní slova: „kdokoliv Mne hledá, nalezne Mě;“

milovaná, vždy Mne vroucně miluj a oslavuj Mě; opakuj Má slova a řekni Orjänovi: „věř... věř... věř... pojď, milovaný, opravdu jsem tě nazval bratrem! jak tě miluji! Já, tvůj Vykupitel, ti nabízím Svou Lásku, jsem Pokoj; pojď; pojď ke Mně a pronikni hluboko do Mých Ran, vnímej Mé Srdce, vnímej Mě... žij v Mých Ranách, bratře;“

květino, milovaná, zůstaň;1  zde je Má Matka;

Ach, Vassulo, dovol Mi říci ti, co se stane; oslavíš Mého Syna; dcero, živ se od Něho;

Ó, Panno Maria, Ty jsi mne vždycky povzbuzovala! Od začátku jsi byla mou oporou.

(Cítím k Ní stejně velkou lásku jako k Bohu. Je tak mateřská!)

nos vždy Mou medailku, neboť jsem ji na tobě požehnala; zůstávej v našem pokoji!

(Padla jsem na zem a klaněla se Jí v modlitbě.)


1  Chtěla jsem odejít.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message