DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Cesta, kterou jsem před tebou rozvinul, nemá chybu

11. ledna 2013

Dávám ti Svůj Pokoj Vassulo, tak jako Svá požehnání. Neopouštěj cestu, kterou jsem před tebou rozvinul.

Jednám špatně?

Ne, chci ti říci pouze toto: Hleď na Mé Srdce a načerpej z bohatství Mého Srdce. Neunavuj se. Je v Něm bohatství Mé Dobroty a Mého Milosrdenství, jako nachová roucha, královská a svrchovaná, právě takové jsou Mé poklady. Takže nepochybuj, cesta, kterou jsem před tebou rozvinul, nemá chybu. Vidíš? Podívej, jak slavná jsou Má Díla. Posilni ty, kdo to potřebují, povzbuď je a potěš Můj lid. Buď vytrvalá v poslání, které jsem ti dal, vyvyšovat Mé Svaté Jméno a připomínat Mému lidu, že se objevím jako ranní hvězda mezi mračny, abych tak umožnil každému zkoumat sám sebe, před tím, než přijde Můj Soud!

A v den Mého navštívení někteří shledají, že byli osvobozeni, jiní budou trpět, protože Mne ignorovali, další budou ještě stále cítit ostří šípu, a ti, kdo Mě vyzývali, zcela vědomě rebelovali proti Mně, bez ohledu na Má nařízení, budou trpět smrtelnými bolestmi.

Ach Vassulo! Nezabývej se těmi, kdo se zuřivě snaží umenšit a zničit Má Díla a Má Poselství… Řekni to!

Ano! Tvá moc je větší než celé peklo dohromady!

Naprosto! Buď v pokoji, žehnej Mému lidu a nevšímej si hlasu nepřítele… Podvodníka. ic


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message