DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Já jsem Bránou Naděje

22. května 2012

dávám ti Svůj Pokoj, Mé dítě; zavolal jsem tě a formoval, abys mocně hlásala Mé Slovo a připomněla této generaci, že beze Mne se stávají Satanovou kořistí; ví se o něm, že je domýšlivý a záludný, a přesto jej mnozí slepě následují!

Vassulo, Já jsem mírný a laskavého Srdce! předávej Mé Slovo všem lidem této generace a nebuď smutná, když se k tobě obrací zády ti, kdo ve své nevěře nechtějí naslouchat… buď horlivá a zůstávej v Mém Pokoji;

dítě Mého Srdce, vždy nacházej potěšení v Mé Přítomnosti, vzdávej Mi čest a slávu;

1„Já jsem Bránou Naděje tam, kde je zoufalství, Radosti tam, kde je žal, Útěchy tam, kde je soužení; Já jsem Bránou Života tam, kde je smrt; budu mluvit k jejich srdcím, vyvedu je z jejich pustiny a s velkou něhou budu pečovat o Své beránky; nebudu k nim tvrdý a budu naslouchat poníženým, když budou prosit o odpuštění;

vskutku, mnozí z vás zapomněli na Mou nauku, zapomněli na Mě, ale Já jsem na vás přesto nikdy nezapomněl, přestože, ach, tolik z vás se proti Mně prohřešilo… pojďte ke Mně a učte se, že Já jsem Dobrý Pastýř; Já jsem vaše mocná ochrana, vaše silná opora, která oživuje vašeho ducha a činí váš pohled jasným; Já dávám uzdravení, život a požehnání; Já jsem Všechno;2

pojďte ke Mně a mluvte ke Mně ze srdce a budu naslouchat; proměňte své životy v neustálou modlitbu a těšte Mě; modlete se, modlete se, modlete se a urovnejte své cesty; očistěte se pokáním a už více nemarněte čas pozemskými věcmi, které pomíjejí, místo toho obraťte své oči k Mým Bohatstvím, která dávají život; dělejte, co můžete, abyste žili svatě a se všemi v pokoji; buďte dokonalí, jako je dokonalý váš Otec v Nebi a vaše hříchy již nebudou ovládat váš život; žijte z milosti Opravdový Život ve Mně, vašem Bohu, a Já uhasím vaši žízeň; Já, Ježíš Kristus, žehnám každému z vás; ic“

uchovávej Mě vždy ve svém srdci, Vassulo, a zkrášluj Můj Dům; oživ jej a sjednoť; dovol Mi vést tě na této cestě pro Mou Slávu; Já Jsem je vždycky s tebou, dcero; ic


1 Poselství pro Kypr.
2 Sír 43,27.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message