DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Žehnám každému kroku, který uděláš v Mém Jménu

14. srpna 2001

Můj Jahve na nás shlíží dolů
ze Svého Trůnu, na každého z nás,
a zkoumá nás;

kdo z nás je připraven nabídnout
našemu Otci věnec ctností?
kdo z Tvých obyvatel,
můj Jahve, vystupuje na Tvou svatou horu?
kolik jich mluví pravdu,
která je skryta v jejich srdcích?
kdo je bez viny?

pomáhal jsi mi a stále pomáháš,
protože má duše ve své ubohosti
k Tobě neustále volá o pomoc;

kdybys, snad jen na malou chvíli,
ode mne odvrátil Svou Svatou Tvář,
můj život by se zhroutil
a sestoupil do stínu Smrti;

Ty jsi mé Světlo, má Hostina,
Bůh, který mě drží naživu;

zůstanu živá tak dlouho,
dokud ve mně budeš dýchat;

Tys mi ve Své nevýslovné velebnosti
udělil tolik milostí;
dovolil jsi mi zavolat Tě
v kteroukoliv hodinu
a rozmlouvat s Tebou,
dal jsi mi dar,
kterému mnozí nemohou uvěřit;

Ó, Pane, pomoz mi přijmout
všechna jejich obvinění!

pokoj tobě, květinko Moje;

proč bych s tebou neměl svobodně rozmlouvat? nebo bych se teď měl radit s lidmi? (...)1 je zde něco víc než toto… prožívej naprostou svobodu zavolat Mě, kdykoliv si to přeješ; Já, Jahve, jsem ti dal tento dar; Já mohu dávat, komukoliv chci dávat a kolik chci dávat! potěš Mě tím, dcero, že na Mě budeš neustále myslet;

2postavil jsem ti ho do cesty;

žehnám každému kroku, který uděláš v Mém Jménu; žehnám každému slovu, které zazní z tvých úst a týká se Mne; podívej, měj více důvěry, vložil jsem Svá Slova do tvých úst, tak buď dobré mysli; pokračuj v konání dobra; dobro pochází ode Mne;

pojď, budeme pokračovat v Mém Díle tímto způsobem;3 dovol Mi zaměstnat tě ještě nějakou chvíli; každé slovo pochází ode Mě; zvolil jsem si tě jako Svůj příbytek, proto netrap své srdce kvůli těm, kdo tě obviňují; Já, tvůj Stvořitel, jsem s tebou, proto buď šťastná; nikdy na to nezapomeň… jsi příliš malá, abys to mohla pochopit… nikdy nepochybuj, pojď;


1 Něco jsem nyní řekla Jahvemu, svému Bohu.
2 V této chvíli jsem měla vizi jistého kněze, kterého znám.
3 Způsobem vyučování.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message