DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Nevšimla sis Mých vítězství?

3. dubna 1997

Pane Pokoje,
bdi nad mou duší
a buď mým útočištěm před vlky,
kteří mě pronásledují
kvůli hlásání všech Tvých divů
a kvůli lásce, kterou mám
k Tvému Domu.
Vysvoboď mé nohy
z jejich sítí a nástrah.
Slyš mne.
Vidíš, jak se vlci množí?
Vidíš jejich násilí?
Nahlas mi spílají,
trhají mě na kusy
přímo před Tebou.
Vymýšlejí falešná obvinění,
svá ústa doširoka otvírají,
aby mě obvinili.

nedělej si s nimi starosti, Já jsem s tebou; dávám ti Svůj Pokoj a Svou Lásku;

Mé dítě, dítě Mého Srdce, povznes svého ducha k Mému a nepadneš; nevšimla sis Mých vítězství?1 Má sláva září uvnitř i vně těchto Poselství; zůstaň Mi oddaná, modli se a ustupuj do pozadí, aby viděli Mě, kamkoli jdeš;2 tímto způsobem budeme pokračovat: ty, s Mým křížem v jedné ruce a s Mým Slovem, které bude tvou lampou, ve druhé, zatímco Já, tvůj Král, budu kráčet majestátně po tvém boku a budu vítězoslavně sbírat Své triumfy ve tvé věrnosti, zatímco Mé slavné žezlo v Mé Ruce bude řídit tvé kroky tam, kam mají směřovat a kam Já chci, abys šla v Mém Jménu;

nyní sestoupíme ještě níže, abychom se setkali s těmi, kteří jsou v ohavných hlubinách hříchu, abychom je naučili odpuštění, laskavosti, milosrdenství, lásce, víře, naději, a Já se skloním z výšin Své Slávy k umírajícím,3 přesto Mnou velmi milovaným… abych je uzdravil, potěšil a řekl jim, jak Mi jsou drazí; jednou všechno pomine a opotřebuje se jako oděv, ale Moje Láska k nim se nezmění…

opírej se nyní, Má nejdražší, o Mé Nejsvětější Srdce, aby každý úder srdce, který slyšíš, pomazal tvou duši jako čerstvý olej, obnovil tě a občerstvil; a když budeš spočívat na Mém Královském Srdci, budeš pít z Jeho tekoucího proudu živou vodu, která se v tobě změní v pramen tryskající do věčného života; buď pevná ve svém srdci, protože Já jsem tvá Spása;

žehnám ti třikrát ve Své Trojjediné Svatosti;


1 Na modlitební shromáždění přichází více lidí než jindy.
2 Toto je symbolické, ale i doslovné, když se Kristus zjevuje na mé tváři a já úplně zmizím.
3 Duchovně.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message