DHTML Menu By Milonic JavaScript

CZ » Poselství »

Amen je na cestě, aby očistil stravujícím ohněm každé pokolení

18. února 1997

Můj Žalme a má Písni,
můj Amen,
můj Bratře, má Sestro a Příteli,
můj Otče a Matko,
moje Sladká Vůně a mé Kadidlo,
můj Sluneční Svite a mé Světlo,
můj Jasný Plameni,
který nikdy nepřestane zářit,
má Hostino bez konce,
mé Bezpečí a Základe mé síly,
má Hojnosti a mé Bohatství,
moje Bráno Věčnosti,

Proč tančíš radostí
při pohledu na to zrníčko prachu,
které kolem Tebe prochází?

jeho absolutní nicota působí, že Mé Srdce poskočí s takovou radostí, že to přitahuje pozornost Mých Andělů, kteří Mě obklopují;

Ty a jedině Ty jsi můj Kalich…

co bych nedal někomu tak slabému… co bych pro něho neudělal… ať je požehnán tvůj běh tímto světem se Mnou, neboť zachrání mnoho duší;

ať se dokonce hory a pahorky hluboko skloní, když uslyší Mou Píseň pokoje, kterou dávám Svému lidu; připomeň jim, že budu chránit ty nejchudší;1 řekni jim, že ve vašich dnech začne kvést ctnost a všeobecný pokoj brzy pokryje Mé stvoření, neboť Má vláda se rozšíří od moře k moři; v Mé Přítomnosti se Šelma bude krčit a tvoji nepřátelé, kteří jsou i Mými nepřáteli, se budou plazit v prachu; Amen je na cestě, aby očistil stravujícím ohněm každé pokolení, protože nenávidím skutky odpadlíků; nyní nebesa konají své dílo, proto Mne oblékej jako bohatý šat, abys oznamovala na naší cestě slova Toho, který je Amen; následuj stopy v Mých šlépějích, které jsou zalité Mou Krví;

miluji tě, dítě, otoč se a podívej se na Mě, pak Mi řekni, že Mě také miluješ; se Mnou Láska nekončí, Má Láska je věčná a stálá; zkus Mě tedy napodobovat; naplň se Mou Láskou;

Já, Ježíš, ti žehnám;


1 Chudé v duchu.


PŘEDCHOZÍ   -   INDEX   -   NÁSLEDUJÍCÍ

 

Chronologické řazení
Seznam všech poselství řazený chronologicky
 

Abecední seznam
Seznam všech poselství řazený abecedně
 

Seznam podle jednotlivých sešitů
Seznam všech poselství řazený podle jejich zařazení do sešitů
 

Další přijatá poselství
Několik poselství, která byla zveřejněna po 'Ódách Nejsvětější Trojice' - posledních publikovaných poselstvích z roku 2003
 

Můj anděl Daniel
Začátek poselství, kdy Vassula hovoří se svým strážným andělem Danielem
 

Poselství online
Poselství jsou nyní k dispozici online
 

Vyhledávání v poselstvích
Vyhledávání v textu poselství
 

Nahodile vybrané poselství
Zde najdete nahodile vybrané poselství
 

 Rychlé vyhledávání

© Vassula Rydén 1986 Všechna práva vyhrazena
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message